V.l.n.r. Sander van der Noort, politie, voorzitter KVO W Christa Westerhof, voorzitter KVO U Mark Corporaal en binnenstadsmanager Aukje Grouwstra.
V.l.n.r. Sander van der Noort, politie, voorzitter KVO W Christa Westerhof, voorzitter KVO U Mark Corporaal en binnenstadsmanager Aukje Grouwstra. Foto: Erik-Jan Berends

Veelplegers en overlastgevers krijgen het moeilijk in de Zwolse binnenstad

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Uitgaan en Winkelen (KVO U en W) heeft donderdagmorgen een nieuwe stap gezet in het veilig bezoek van de Zwolse binnenstad. Zwolle is nu proefgemeente voor de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) en Collectieve Winkel Ontzegging (CWO).

Doel daarvan is een geschikte manier te vinden om veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers in het winkelgebied aan te pakken. Ondernemers, Gemeente, Politie, Veiligheidsregio IJsselland en ZwolleFonds zijn, in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) daarover met elkaar in overleg.

Overlastgevers

Met de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren. Iemand die geweld, overlast, diefstal of een ander delict in of op het terras van een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. Als een persoon met een ontzegging toch een zaak binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk. 

Ontzegging

De Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) is een instrument waarbij lokale horecaondernemers, de gemeente, politie en in Zwolle, brandweer, samenwerken aan een veilige uitgaansomgeving. Ondernemers die meedoen aan een CHO spreken af dat wanneer een gast zich zodanig misdraagt in een bedrijf dat hem een ontzegging voor een bepaalde tijd wordt opgelegd. Die ontzegging geldt ook voor alle andere horecabedrijven die meedoen.

Winkelverbod

Naast de CHO, is Zwolle ook proefgemeente voor de CWO. Het betreft een maatregel waarbij ‘ongewenste klanten’ de toegang tot meerdere deelnemende winkels ontzegd kan worden. De binnenstadondernemers willen dit gezamenlijk oppakken. Dat doen ze bij het opleggen van winkelverboden. Indien één van de aangesloten ondernemers een winkelverbod oplegt, geldt dit verbod tevens uit naam van alle aangesloten ondernemers. Een persoon kan dus met één verbod uit meerdere winkels worden geweerd. Indien een persoon aan wie een winkelverbod is opgelegd zich toch weer in het betreffende winkelpand vertoont, kan de ondernemer aangifte doen van huisvredebreuk, conform artikel 138 wetboek van Strafrecht. 

Bijdrage

Het winkelverbod kan op grond van dit artikel worden gehandhaafd door de politie en vervolgd door het openbaar ministerie. De winkelier betaalt een bijdrage van 25 euro voor deelname CWO. Het doel van het instellen van een CHO en CWO is om in de aangesloten horecabedrijven (inclusief de daarbij behorende erven/terrassen) en de winkeliers: 

• de veiligheid van ondernemers, hun medewerkers en hun gasten/klanten vergroten; 

• overlast gevend gedrag reduceren; 

• criminaliteit voorkomen en tegen gaan. 

Na aangifte van de ondernemer kan er voor de geleden schade een claim ingediend worden van 181 euro voor winkeliers en 201 euro voor horecaondernemers. 

Aangifte 

Om de aangifte gemakkelijker te maken, heeft de politie een systeem waar de ondernemers digitaal aangifte kunnen doen. De proef is uitgevoerd in Publiek-Private Samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en meerdere winkeliers(verenigingen). Werkgroep KVO U en W werkt samen vanuit ZwolleFonds. Deze campagne is een samenwerking tussen de werkgroepleden Politie, Horeca, Winkeliers en CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Al geruime tijd werkt de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Uitgaan en Winkelen (KVO U en W) samen aan het veilig kunnen bezoeken van de Binnenstad van Zwolle.