Afbeelding
Foto: Eigen foto

Milligerplas is op orde, maar krijgt negatief zwemadvies

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE – Op dit moment is de kwaliteit van het water in de Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas op orde, zo blijkt uit onderzoeken Waterschap Drents Overijsselse Delta. Door enkele overschrijdingen van de norm in de afgelopen jaren geldt voor dit jaar een echter negatief zwemadvies voor de Milligerplas.

Het negatieve advies volgt uit de richtlijnen van de Europese Unie voor zwemwater, waarin de meetresultaten van de afgelopen vier jaren zijn meegenomen. De slechte beoordeling is het gevolg van incidentele overschrijdingen van de normen in 2018 en in 2020. Omdat in die jaren een aantal keren een verhoogde hoeveelheid E-coli en andere bacteriën in het water is gemeten, is het zwemwater nu als slecht aangemerkt.

Darmklachten

“Het betekent niet dat de waterkwaliteit in de plas voortdurend slecht (geweest) is, maar het zegt iets over de kans op een slechte waterkwaliteit en het krijgen van huid-, maag- of darmklachten na het zwemmen in de plas. Daarom heeft de provincie Overijssel waarschuwingsborden geplaatst bij de plas in Stadshagen”, meldt de gemeente Zwolle. De oorzaak van de verslechtering van de kwaliteit is volgens haar nog niet precies bekend. “Er wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Provincie, gemeente en waterschap houden de situatie ter plaatse goed in de gaten.”

Metingen

Het waterschap controleert van mei tot oktober controleert elke veertien dagen de waterkwaliteit van de officiële zwemplassen. Uit de eerste metingen van het waterschap in het zwemseizoen 2021 blijkt dat de kwaliteit van het water in de drie Zwolse plassen op dit moment voldoet aan de normen voor zwemwater. De laatste metingen van de waterkwaliteit van de plas (en alle andere officiële zwemplassen in ons land) zijn te vinden op www.zwemwater.nl onder het kopje meetgegevens en via de Zwemwaterapp.

Risico

“Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemlocaties, omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt”, adviseert de gemeente Zwolle. “In Zwolle zijn er drie officiële zwemplassen: de Agnietenplas, Milligerplas en de Wijthmenerplas. Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.”