Hermien van Helsdingen van Stichting Terminale Thuiszorg Kampen (l) en Mieke Voswijk van ZwolleDoet!
Hermien van Helsdingen van Stichting Terminale Thuiszorg Kampen (l) en Mieke Voswijk van ZwolleDoet! Foto: Anke Olthof

Zwolle en Kampen gaan samenwerken voor toekomstbestendige terminale zorg

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - ZwolleDoet! en Stichting Terminale Thuiszorg Kampen zijn samengegaan om hun krachten te bundelen. Zowel hulpvragers als vrijwilligers die eerder contact hadden met Stichting Terminale Thuiszorg Kampen kunnen voortaan terecht bij ZwolleDoet! Er staat nu een poule van 42 vrijwilligers klaar om te waken bij mensen die op sterven liggen en een luisterend oor te bieden aan zowel de terminaal zieke als zijn of haar omgeving.

Wanneer iemand de laatste levensfase thuis wil doorbrengen, kan vanuit ZwolleDoet! een vrijwilliger terminale zorg worden ingezet. Jaarlijks maken binnen het verzorgingsgebied zo’n 110 adressen hiervan gebruik voor een periode van in principe maximaal zes weken. Een vrijwilliger helpt de familie en vrienden met de persoonlijke verzorging van hun dierbare, biedt een luisterend oor en waakt aan bed bij de zieke thuis, in het ziekenhuis of in een instelling, ’s nachts of overdag.

Toekomstbestendig

Het samengaan van beide stichtingen moet de vrijwillige terminale zorg toekomstbestendig maken. Volgens voorzitter Hermien van Helsdingen van de Kamper stichting is er als onderdeel van de grotere stichting ZwolleDoet! meer armslag en expertise. “We waren klein en hadden een klein budget en er kwamen steeds vaker actuele vraagstukken, zoals digitalisering en privacy-gevoeligheid op ons pad. Nu zijn er meer uren beschikbaar voor coördinatoren en kan alles uitgebreider worden aangepakt. Samengaan met ZwolleDoet! was dan ook een logische keuze.” Mieke Voswijk, coördinator terminale zorg bij ZwolleDoet!, beaamt dit. “Wij trokken al lang samen op, verzorgden samen trainingen voor vrijwilligers en wisselden al vrijwilligers uit. Dan voelt samengaan heel natuurlijk.”

Taken

De vrijwilligers terminale zorg doen geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar zorgen voor de stervende en zijn er voor diegene en de familie en vrienden. “Het betekent veel voor mensen, als ze met een gerust hart kunnen slapen of even een boodschap kunnen doen”, zegt Voswijk. “Als vrijwilliger word je daar om gewaardeerd”, vult Van Helsdingen aan. “Hulpvragers vinden het fijn dat er iemand voor ze is en vrijwilligers vinden het fijn om van betekenis te zijn, op een belangrijk moment in het leven van alle betrokkenen.”

Trainingen

Voswijk en Van Helsdingen vinden het - zowel voor de vrijwilligers zelf als voor de hulpvragers - belangrijk dat vrijwilligers de juiste kennis en vaardigheden hebben. ZwolleDoet! biedt hen daarom de ‘Basistraining VPTZ’, waarin zij inzicht krijgen in normen en waarden, levensovertuiging, gesprekstechnieken en luistervaardigheden. Naast de basistraining van vijf dagdelen doen vrijwilligers nog drie dagdelen praktische vaardigheden op, zoals manieren om iemand op een prettige manier in of uit bed te helpen.

Informatie

Mensen uit Kampen, Zwartewaterland, Zwolle en Hattem die meer willen weten over terminale zorg en mensen die dit vrijwilligerswerk willen doen, kunnen kijken op www.zwolledoet.nl/terminalezorg of contact opnemen met ZwolleDoet!, via e-mail: info@zwolledoet.nl, telefonisch: (038) 422 52 00 of WhatsApp: 06-390 08 072.