Afbeelding
Foto: Erik-Jan Berends

Gemeente legt ontwerp bestemmingsplan winkelcentrum Stadshagen ter inzage

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen is af. Vanaf 30 november 2021 legt de gemeente het ontwerp bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage.

“Stadshagen is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds”, constateert de gemeente. “Om alle bewoners van de wijk de mogelijkheid te geven om fijn te kunnen winkelen en alle voorzieningen bij de hand te hebben, is uitbreiding van het winkelcentrum nodig. Met de realisatie van de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum wordt een hoog voorzieningenniveau beoogd waarbij wonen, winkelen, werken en ontmoeten samensmelten.”

Plangebied

Het plangebied grenst aan de westzijde van het bestaande Winkelcentrum Stadshagen. Aan de noordkant begrenst een watergang het plangebied die in westelijke richting is verbonden met de Oude Wetering. Aan de westkant van het plangebied is het woningbouwplan Waaranders in ontwikkeling.

Inspraak

Inwoners kunnen hun mening geven over het ontwerp bestemmingsplan. Daarvoor moeten ze dan een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Gedurende zes weken, tot en met 10 januari 2022, kan iedereen een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. 

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond mag worden gebouwd. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een horecazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Voor de inmiddels vergevorderde plannen moet het bestaande bestemmingsplan worden aangepast. Pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de realisatie is verleend, kan worden begonnen met de bouw.

Het plan is te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo