Afbeelding
Foto: Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle legt ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden-Noord ter inzage

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord gaat van start. Vanaf 23 december legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage.

In dit gebied tussen het Provinciehuis, de Rechtbank en het Thomas a Kempis College worden de komende jaren circa vijfhonderd woningen gebouwd. Er staan nu nog zes flats met 180 appartementen van woningcorporatie Openbaar Belang. Hiervoor in de plaats bouwt Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius ongeveer 230 sociale huurwoningen, 120 vrije sector huurwoningen en 150 koopwoningen. Ook bevat het plan twee parkeergarages en is er ruimte voor maatschappelijke en commerciële panden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de gemeente Zwolle een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Inspraak

Iedereen kan zijn of haar mening geven over het ontwerpbestemmingsplan voor Weezenlanden-Noord. Daarvoor dient men dan een zogenaamde zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling. Gedurende zes weken, tot en met 2 februari 2022, kan iedereen een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Het plan is vanaf 23 december te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo(externe link).

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan geeft aan waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een woning, winkel of bedrijf is toegestaan. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen: voor inwoners, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Plannen

Het huidige bestemmingsplan geeft alleen de mogelijkheid aan van de bestaande 180 woningen. Om de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De plannen zijn inmiddels zo vergevorderd dat dit kan. Op 1 december zijn de handtekeningen gezet onder de voorafgaande overeenkomst en de koop- en ontwikkelovereenkomst. De vervolgstap is nu het wijzigen van het bestemmingsplan. Pas nadat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor de realisatie is verleend, kan worden begonnen met de bouw.

Informatie

Kijk voor meer informatie over de plannen van Weezenlanden-Noord op www.weezenlanden-noord.nl of www.zwolle.nl/weezenlanden-noord.