Afbeelding
Foto: Doree Colenbrander

CDA Zwolle presenteert verkiezingsprogramma

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - ‘Samen bouwen aan Zwolle’: dat is de slogan waarmee CDA Zwolle haar verkiezingsprogramma presenteert. “Zwolle is een aantrekkelijke gemeente, maar staat tegelijkertijd de komende tijd voor veel uitdagingen. Het CDA Zwolle wil de komende vier jaar samen met inwoners bouwen aan Zwolle”, zegt lijsttrekker Jan Nabers.

“We moeten aan de slag voor meer woningen en een gemeente waarin iedereen volwaardig kan meedoen. We willen daarnaast bouwen aan een gemeente die naast haar inwoners staat en hen serieus neemt.”

Om te voldoen aan de vraag naar meer woningen moeten er daarom wat het CDA betreft fors meer sociale en betaalbare woningen worden gebouwd. Zo wil het CDA concreet vijftienhonderd woningen per jaar bouwen, waarvan negenhonderd voor mensen met inkomens tot 50.000 euro. In het kader van de woningnood wil de partij ook snel tijdelijke woningen kunnen bouwen en inzetten op levensloopbestendige woningen. “Daarbij is het belangrijk dat we ook blijven investeren in meer groen in de woonomgeving en een goede bereikbaarheid van voorzieningen en het openbaar vervoer”, aldus Nabers. 

Stadspas

“In Zwolle zijn er daarnaast mensen die kwetsbaar zijn door armoede, schulden of een geestelijke of lichamelijke beperking. Het CDA wil hen steunen en helpen om volwaardig te kunnen meedoen in de samenleving.” Daarom wil de partij bijvoorbeeld meer aandacht voor armoederegelingen en is het CDA een voorstander van het invoeren van een Stadspas waarmee gezinnen met een laag inkomen korting kunnen krijgen op activiteiten en artikelen. Het CDA wil daarnaast ook eenzaamheid bij ouderen tegengaan. Daarom zet de partij in op het behoud van bestaande en vestiging van nieuwe wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

Vertrouwen

Nabers: “De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarom heeft de gemeentelijke dienstverlening wat het CDA betreft aandacht nodig. Er gaat veel goed, maar tegelijkertijd gebeurt het nog te vaak dat inwoners geen reactie krijgen op vragen aan de gemeente en onvoldoende betrokken worden bij plannen in hun directe woon- en werkomgeving. We willen daarom dat de gemeente inwoners, ondernemers en verenigingen eerder gaat betrekken bij deze plannen.” De partij stelt daarom voor om in elke wijk een gemeentelijke wijkwinkel te realiseren, waarin de plannen voor de wijk liggen. Ook wil het CDA extra aandacht voor communicatie van de gemeente in begrijpelijke taal.

Groener

Het CDA Zwolle ziet het verduurzamen van de samenleving als een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd. Voor de partij is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie en warmte. Nabers: “Het is enorm belangrijk dat we, als we het hebben over de energietransitie, rekening blijven houden met de financiële situatie van onze inwoners. Het CDA Zwolle wil daarom mogelijkheden uitwerken voor subsidies en leningen om inwoners te ondersteunen.” Windmolens kunnen wat het CDA betreft een onderdeel zijn van de energietransitie, maar alleen als er draagvlak bij omwonenden is voor deze plannen. Het CDA Zwolle is geen voorstander van biomassacentrales en wil het liefst dat bestaande centrales verdwijnen.

De lijsttrekker is trots op het programma. “Ik kijk er naar uit om samen met onze kandidaten te bouwen aan een mooier en beter Zwolle!”. Het verkiezingsprogramma is te bekijken via https://www.cda.nl/overijssel/zwolle/standpunten/verkiezingsprogramma.

Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18
Afbeelding
Typhoon bij Plato tijdens Recordstoreday Algemeen 22 apr, 08:16