De Van Karnebeektunnel aan de Hanzeland-kant.
De Van Karnebeektunnel aan de Hanzeland-kant. Eigen foto

Gemeente wil Van Karnebeektunnel definitief openstellen voor auto’s

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeente Zwolle wil de Van Karnebeektunnel in beide richtingen definitief openstellen voor auto´s. Dat verhoogt de verblijfskwaliteit van Assendorp omdat er minder verkeer rijdt langs de route Oosterlaan, Stationsplein, Westerlaan en verder richting de Veerallee. Woensdag 16 februari is er een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat.

Van december 2020 tot en met december 2021 is de verkeersproef met het openstellen van de Van Karnebeektunnel voor autoverkeer in beide richtingen gehouden. Er mochten auto’s door de tunnel omdat het Stationsplein was afgesloten vanwege de bouw van de fietsenkelder. Dat beviel zo goed dat de gemeente de verkeersproef heeft gehouden. De tunnel was na de opening in 1990 alleen opengesteld voor fietsers en voetgangers en bussen, taxi’s en hulpdiensten.

Uit verkeerstellingen gedurende een jaar is geconcludeerd dat de Van Karnebeektunnel een goed alternatief biedt voor automobilisten van de wijken Assendorp en Pierik richting de A28, zuidelijke bestemmingen en andersom. 

De herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg zijn inmiddels afgerond. De Ooster- en Westerlaan en de Burgemeester van Roijensingel zijn de komende jaren aan de beurt.  Daarnaast wil de gemeente de verblijfskwaliteit in het gebied tussen de Spoorzone en de binnenstad verbeteren. Deze twee gebieden vormen in de toekomst samen het nieuwe centrumgebied. Dit betekent dat het gebied autoluwer wordt en er meer ruimte voor voetganger en fietser komt. 

Uit de verkeersproef blijkt dat de Van Karnebeektunnel vooral gebruikt wordt door bestemmingsverkeer naar Assendorp en Pierik. Doorgaand verkeer rijdt via de buitenring en sluipt niet via de tunnel. Daarnaast heeft de nieuwe inrichting van het Stationsplein geleid tot grote afname van het autoverkeer in de omgeving van het Stationsplein.

Op basis van de resultaten van de verkeersproef wil de gemeente Zwolle de Van Karnebeektunnel definitief openstellen voor autoverkeer in beide richtingen. Hiervoor is een verkeersbesluit en mogelijk een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken welke fysieke aanpassingen in de tunnel en bij de aansluitende kruisingen met de Deventerstraatweg (Assendorp) en Hanzelaan (Hanzeland) nodig zijn. Ook komt er een onderzoek naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. 

Bewoners in de omgeving van de Van Karnebeektunnel kunnen reageren op de uitkomst van de verkeersproef en het plan om de tunnel definitief open te stellen, tijdens een inloopbijenkomst op woensdag 16 februari tussen 18.30 en 20.00 uur in Wijkcentrum De Enk aan de Enkstraat 67.         

De Van Karnebeektunnel aan de Assendorp-kant.