Go Sharing heeft geen vergunning meer voor deelscooters maar wel voor elektrische fietsen.
Go Sharing heeft geen vergunning meer voor deelscooters maar wel voor elektrische fietsen. Foto: Eigen foto

Nieuwe deelscooters in Zwolse straten

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Vanaf vandaag kan iedereen in Zwolle gebruikmaken van het nieuwe deelvervoer in de stad. Felyx en Check bieden elektrische deelscooters aan. Go Sharing heeft geen deelscooters meer maar wel elektrische fietsen. Ook Dott en Bird bieden elektrische deelfietsen aan. 

Afgelopen periode werd het deelvervoer in Zwolle aangeboden zonder vergunning. Dat is veranderd. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is nu opgenomen dat er een vergunning nodig is, waaraan voorwaarden zijn verbonden. De vijf huidige aanbieders van scooters en fietsen hebben de vergunning voor een periode van twee jaar. Dit is een overzichtelijke periode, waarin Zwolle ervaring kan opdoen met deelvervoer en hiervan kan leren.

Met de nieuwe aanbieders zijn afspraken gemaakt, zodat de gemeente grip houdt op de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. 

Dit zijn de afspraken:

  • Gebruikers worden geattendeerd op de verkeers- en parkeerregels
  • Iedere aanbieder mag maximaal 150 fietsen of scooters aanbieden
  • De aanbieders zorgen ervoor dat kapotte of verkeerd gestalde fietsen of scooters na een melding zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit gebeurt in ieder geval binnen 24 uur. Melden kan direct bij de aanbieder.
  • De aanbieders verdelen de scooters en fietsen gelijkmatig over de stad
  • De aanbieders zorgen ervoor dat scooters tussen 01.00 en 06.00 uur niet gebruikt worden, om zo drukte op straat en mogelijke overlast in de nacht te voorkomen.

De belangstelling voor deelvervoer groeit. De afgelopen periode was te zien dat deelscooters goed gebruikt worden. Daarnaast ziet de gemeente potentie voor meer (elektrische) deelfietsen, want Zwolle is een echte fietsstad.

De gemeente werkt aan een actieplan deelmobiliteit en aan regels om de groeiende deelmobiliteit in goede banen te blijven leiden. De behoeften van inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Verder kijkt de gemeente hoe overlast van deelvervoer zoveel mogelijk voorkomen en beperkt kan worden. Naar verwachting is medio 2022 het actieplan deelvervoer gereed.

Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/deelvoertuigen.