De zuidelijke Vechtdijk bij Dalfsen.
De zuidelijke Vechtdijk bij Dalfsen. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Inloopbijeenkomst over dijkversterking langs de Vecht

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta inloopbijeenkomsten over het project Veilige Vecht. Op dinsdag 28 juni gebeurt dat in wijkcentrum de Weijenbelt aan de Campherbeeklaan in Berkum. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners en andere belangstellende binnenlopen tussen 16.00 en 17.30 uur en 19.00 en 21.00 uur. Ze worden dan bijgepraat over de kansrijke oplossingen die het waterschap gaat onderzoeken om Dalfsen en Zwolle te beschermen tegen overstromingen. 

Het waterschap werkt het komende jaar drie oplossingen verder uit. De eerste is een versterking op of in de dijk. De tweede een versterking aan de landzijde van de dijk. Of als nummer drie een versterking aan de rivierzijde van de dijk, én een nevengeul bij Vechterweerd. Ook onderzoekt het waterschap andere initiatieven om aan de dijkversterking te verbinden, bijvoorbeeld extra beleefplekken bij de dijk of het behouden van biodiversiteit. Rond de zomer van 2023 is bekend welke oplossing de voorkeur heeft en wordt daarover een besluit genomen.

Uit recente onderzoeken (waaronder het onderzoek naar hoe sterk de grasmat op de Vechtdijken is) blijkt dat er tussen Dalfsen en Zwolle aan de landzijde van de Vechtdijken minder dijkversterking nodig is. Ook is tussen Dalfsen tot de A28 maar op een paar locaties dijkverhoging nodig. Vanaf de A28 tot aan het punt waar de Vecht het Zwarte Water in stroomt, is nog steeds een flinke dijkversterking nodig. Bij storm wordt water vanaf het IJsselmeer richting Zwolle gedrukt. Dit zorgt voor hogere waterstanden, waardoor de dijk vanaf de A28 tot de monding met het Zwartewater naar verwachting enkele centimeters tot een meter opgehoogd wordt. Op een enkele locatie is dit nog hoger. 

Tekst gaat verder onder foto.


De noordelijke Vechtdijk bij Dalfsen. - Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta): “Als waterschap blijven we ons inzetten om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De afgelopen twee jaar onderzochten we samen met waterschap Vechtstromen welke mogelijke oplossingen er in het hele Vecht-gebied zijn om de piek bij hoogwater te verminderen. Bijvoorbeeld door water langer vast te houden of tijdelijk te parkeren. Deze maatregelen zorgen inderdaad voor minder extreme hoogwaterstanden tussen Dalfsen en Zwolle, maar nu na onderzoek de dijk minder hoeft te worden versterkt, is ook de noodzaak en het financieel voordeel van een lagere waterstand fors afgenomen.” 

Het onderzoeksplan voor het komende jaar staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit document ligt van 16 juni tot en met 23 juli ter inzage bij de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Op veiligevecht.wdodelta.nl staat meer informatie.

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief kan op veiligevecht.wdodelta.nl

<