Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Stedelijk wonen in een groen Willemskwartier in Spoorzone Zwolle

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - “Het Willemskwartier in Spoorzone Zwolle wordt een toekomstbestendige, levendige, inclusieve en duurzame leefomgeving waar volop ruimte is voor ontmoeting, wonen, werken en recreëren. Een plek waar spontane ontmoeting centraal staat en gestimuleerd wordt. Het wordt een fijne leefomgeving voor mensen van alle verschillende levensfasen, leeftijden en inkomensklassen die stedelijk willen wonen in het groen”, aldus de gemeente. Het college van B&W heeft ingestemd met de nota van uitganspunten voor dit gebied. Aan de inhoud van de NvU (Nota van Uitgangspunten) hebben omwonenden en stakeholders het afgelopen jaar meegedacht. In dit document staat op hoofdlijnen wat er in het Willemskwartier komt en welke kaders er zijn voor de ontwikkeling.

Groen wonen

Willemskwartier ligt Spoorzone Zwolle. “Het gebied dat de komende jaren verandert in de innovatie-, cultuur- en kennishotspot van Regio Zwolle en ver daarbuiten. Elk deelgebied in de Spoorzone heeft zijn eigen onderscheidende kwaliteiten en draagt de komende jaren bij aan de grote transformatie van Spoorzone Zwolle.” 

In Willemskwartier komen 900 tot 1100 energie neutrale woningen voor diverse doelgroepen. Het gaat vooral om stadswoningen, appartementen voor gezinnen, kleine appartementen en coöperatieve woonvormen. 

Net als de rest van de Spoorzone wordt het gebied zoveel mogelijk autoluw. Parkeervoorzieningen voor de woningen komen uit het zicht, en zoveel mogelijk in de gebouwen. 

Wethouder Gerdien Rots: “Willemskwartier krijgt een wat ander karakter dan bijvoorbeeld Hanzekwartier. Wie wel stedelijk wil wonen maar tegelijkertijd ook de rust van de groene omgeving wil ervaren, zit in Willemskwartier goed. Er komen verschillende typen woningen, ook bijvoorbeeld voor mensen die zorg nodig hebben, dus het wordt een mooie gemengde wijk. Ik ben blij dat er in de toekomst in Spoorzone Zwolle zoveel nieuwe woningen voor diverse doelgroepen komen. Dat hebben we als stad hard nodig”. 

De wijk krijgt dus veel openbaar groen. Niet alleen op de grond maar ook op de daken en de gevels van de gebouwen. Deze groene daken en gevels kunnen bij hevige regen het water langer vasthouden en ze helpen ook om de hittestress te verminderen. Het Willemskwartier krijgt niet alleen wooneenheden voor mensen, maar ook voor dieren zoals vogels, insecten en kleine zoogdieren. Dit deel van Spoorzone Zwolle wordt diervriendelijk en natuurinclusief.

Ontmoeten

Ontmoeten staat centraal in Willemskwartier. Zowel binnen als buiten. Buiten kan volop gewandeld, gefietst of gesport worden in de groene omgeving. Op verschillende plaatsen in het Willemskwartier kan buiten worden gerecreëerd: langs de Willemsvaart, in het Spoolderbos of in het Hart van het Willemskwartier, dit is een levendige parkgebied dat Willemskwartier Noord en Zuid met elkaar verbindt en waar ook de Veerallee mee in verbinding staat.

Verder komen er ook kleine voorzieningen. Tijdens het praticipatietraject met de buurt is door diverse buurtbewoners aangeven dat er behoefte is aan kleinschalige winkels als een verse bakker, koffiehuis of broodjeszaak en aan ontmoetingsplekken voor de buurt. Dit soort voorzieningen ontbreken nu bijvoorbeeld in de Veerallee. Op verschillende plaatsen in de wijk komen ook meer buurtfuncties die zich richten op de bewoners van het Willemskwartier zelf. Voorbeelden hiervan zijn een kinderdagverblijf of een buurtcafé. 

Vervolg

De nota van uitgangspunten is een verdere uitwerking van het Ontwikkelkader Spoorzone Zwolle. Deze is in het najaar van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Ontwikkelkader staan de kaders voor de toekomst van de Spoorzone. Deze zijn samen met de stad tot stand gekomen. Ook de NvU is samen met stakeholders en bewoners gemaakt. Als de gemeenteraad instemt met de NvU voor het Willemskwartier volgt de volgende fase, het maken van het ruimtelijk ontwikkelingsplan en het omgevingsplan. Ook hierbij worden bewoners en andere belanghebbenden betrokken. 

De coalitie Willemskwartier bestaat uit: deltaWonen, SWZ, BEMOG, HMO, VanWonen en gemeente Zwolle.

Afbeelding
Afbeelding

Gerard Meijeringh

Afbeelding
Gunning renovatie Spooldersluis aan Van den Herik, BAM en SPIE Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen gisteren