Het college in mei bij de presentatie van het coalitieakkoord.
Het college in mei bij de presentatie van het coalitieakkoord. Foto: Pedro Sluiter

‘Zwolse begroting geeft vorm aan ambities coalitie in onzekere tijden’

· leestijd 3 minuten Algemeen

ZWOLLE - In de eerste begroting van de coalitie van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA in Zwolle worden de ambities van het nieuwe gemeentebestuur zichtbaar: ‘een thuis voor iedereen, een duurzame toekomst en iedereen kan meedoen’.

Dat laatste is in deze moeilijke tijd voor veel Zwollenaren lastig nu de prijzen van energie, brandstof en boodschappen omhoog blijven schieten. “We zien dat steeds meer inwoners en ondernemers zich afvragen hoe ze alle rekeningen nog kunnen betalen en met zorgen komende winter tegemoet zien nu de gasprijzen over de kop gaan. Daarom nemen we maatregelen om in deze onzekere tijden letterlijk en figuurlijk niemand in de kou te laten staan”, zegt Paul Guldemond, wethouder Financiën. “Zwollenaren mogen er op vertrouwen dat we oog hebben voor hun zorgen en noden en niemand laten vallen.” 

Burgemeester en wethouders willen langs drie lijnen werken aan de bestaanszekerheid van bewoners en ondernemers. Allereerst door alle regelingen en gelden waarvan Zwollenaren gebruik kunnen maken nog beter onder de aandacht te brengen en verder door een pakket aan energiemaatregelen en een verhoogde inzet op de sociale basis. “Iedereen moet mee kunnen doen.” 

Zo worden bijvoorbeeld de kindregelingen verruimd, zodat meer gezinnen met een klein inkomen in aanmerking komen voor hulp. Daarnaast stellen B en W een noodfonds in van ruim 1,5 miljoen euro voor extra maatregelen in aanvulling op de steunregelingen die het Rijk biedt. “Daarvoor is ruimte, want Zwolle staat er financieel goed voor.” In totaal stelt het college aan de gemeenteraad voor 2023 voor zo’n 25 miljoen euro aan nieuwe investeringen voor (7,6 structureel en 17,2 incidenteel).

“Zwolle heeft altijd een behoedzaam financieel beleid gevoerd en dat blijven we doen”, aldus de wethouder Financiën. “Daardoor hebben we nu voldoende vet op de botten en kunnen tegen een stootje. Zwollenaren mogen dan ook blijven rekenen op de dienstverlening en ondersteuning die nodig is. We zullen heus nog wel wat gaan merken van deze turbulente tijden. Maar wij willen niemand laten vallen.” 

Ambities coalitie

Met ‘investeringen in een sterke sociale basis, verduurzamen van bedrijfsterreinen, innovatie in de Spoorzone en betaalbare woonruimte voor iedereen’, wil het college ‘enkele belangrijke beloften’ uit het coalitieakkoord inlossen. Ook wil ze de energietransitie versnellen zodat Zwolle al in 2040 klimaatneutraal is. ”Met de huidige energieprijzen is overstappen op duurzame energie nog veel harder nodig.”

“In de zorg is hervorming van specialistische zorg naar preventie al eerder begonnen, maar voorzieningen als buurthuizen, bibliotheken, scholen en sport zijn juist nu belangrijk als vangnet in de wijk.” 

“Zwolle groeit de komende jaren verder door, maar koestert daarbij de waarden van de stad. Niet voor niets draagt het coalitieakkoord de titel Samen voor een waarde(n)volle toekomst. Waar elders de leefbaarheid van steden onder druk staat en mensen minder op elkaar betrokken zijn, onderscheidt Zwolle zich ten opzichte van andere grote steden met een nummer één-positie in brede welvaart, sociale netwerken en vrijwilligers, mensgerichte bedrijvigheid en uitstekend beroepsonderwijs.” 

“Om dat vast te kunnen houden, zijn voorzieningen en verbindingen in de wijk belangrijk. Zo krijgt Zwolle-Zuid een ‘bruisend trefpunt’ als ontmoetingsplek en belangrijke voorziening voor de wijkbewoners. Even belangrijk zijn investeringen die de aantrekkelijkheid van de stad voor jong talent en innovatieve ondernemers vergroten. De stad investeert in een rijk gevarieerd cultureel leven, zoals in het nieuwe Fraterhuis en atelierruimte voor Zwolse makers. Ook worden op verschillende plekken in de stad wegen veiliger en aantrekkelijker gemaakt door de maximum snelheid aan te passen van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarmee blijven wijken leefbaar en kan de singelzone rondom de stadsgracht aantrekkelijker worden voor fietsers en voetgangers.” 

Bestaanszekerheid

“Terwijl Zwolle onder de steden nummer één is in brede welvaart, worden steeds meer lage en middeninkomens geraakt door energiearmoede en stijgende voedselprijzen. Huizen van eigenaren met een laag inkomen en een hoge energierekening worden daarom versneld geïsoleerd.” 

Ook wil het college onderzoeken of de grens voor de energietoeslag aan huishoudens verruimd kan worden. “Zodat de groepen die de toeslag het hardst nodig hebben er voor in aanmerking komen. Voor verenigingen en maatschappelijke instellingen die door de hoge energieprijzen in de knel komen wordt een aparte regeling voorbereid.”

Het college wil ook dat partners en voorzieningen in de stad die ondersteuning bieden aan kwetsbare Zwollenaren overeind blijven. Daarom gaat de gemeente in gesprek met bijvoorbeeld de Voedselbank over wat er nodig is. 

Investeren in ontwikkeling en veerkracht 

“De uitdagingen van deze tijd zijn groot en daarom is Zwolle blij dat Rijk en de provincie samenwerken en mee investeren in de stad.” De gemeente investeert ook zelf in de veerkracht van inwoners én de slagkracht die nodig is voor de duurzame ontwikkeling van Zwolle en om de doelen van de coalitie waar te kunnen maken. “Zodat iedereen mee kan blijven doen en de stad kan groeien met behoud van de brede welvaart en kwaliteit van leven.” 

De begroting wordt op vrijdag 11 november besproken in de gemeenteraad. Inspreken over de begroting kan tijdens de raadsvergadering op maandag 7 november, 19.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via raadsgriffie@zwolle.nl (aanmelden kan tot maandag 7 november, 10.00 uur).Gerard Meijeringh

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.