Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Ouderen zijn positief over Vitaal en Veilig Thuis

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Vandaag was de slotbijeenkomst Vitaal en Veilig Thuis (VVT) bij GGD IJsselland in Zwolle. Een slotbijeenkomst, maar zeker geen einde van het project. In de gemeenten Dalfsen, Staphorst en Zwolle zijn de ervaringen met VVT positief. In alle deelnemende gemeenten wordt het daarom voortgezet, in elke gemeente met een eigen unieke lokale aanpak.

Tijdens de projectperiode (van oktober 2019 tot mei 2023) zijn er in totaal in de drie gemeenten 1.232 huisbezoeken uitgevoerd. De ouderen geven Vitaal en Veilig Thuis (VVT) een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. De meerderheid van de ouderen (90%) is tevreden over het huisbezoek (de overige 10 procent is neutraal). De deelnemers vinden het gesprek met de vrijwilliger prettig en gezellig en voelen zich gehoord. Ook vinden ze het goed dat de gemeente dit project uitvoert voor haar inwoners.

Er zijn veel partnerorganisaties betrokken bij het project. De in totaal 55 vrijwilligers van VVT hebben naar 91 betrokken partners in de drie gemeenten doorverwezen. Alleen in Zwolle ging dit al om 891 doorverwijzingen. Samenwerkingspartners geven aan dat de onderlinge samenwerking door VVT is verbeterd en prettig loopt, maar dat het wel blijvende aandacht nodig heeft.

Het huisbezoek zorgt bij de meerderheid van de ouderen voor meer bewustwording. Bewustwording over langer zelfstandig thuis wonen (78%), over gezond ouder worden (77%) en over veiligheid in huis (74%). 68% van de ouderen is bewuster geworden van sociale activiteiten en beweegactiviteiten.

Siebren Groen, projectleider Vitaal en Veilig Thuis bij GGD IJsselland: “Door het regionale project is de werkwijze van Vitaal en Veilig Thuis lokaal goed doorontwikkeld. Uit de monitoring en evaluatie is duidelijk geworden dat ouderen, vrijwilligers en samenwerkingspartners het project Vitaal en Veilig Thuis als prettig en effectief ervaren. Dit biedt kansen voor de gemeenten om ook andere thema’s onder de aandacht te brengen.”

Vitaal en Veilig Thuis is een project met als doel het versterken van de vitaliteit en bewustwording op verschillende vlakken, zodat ouderen langer vitaal, veilig en zelfstandig kunnen blijven wonen. Centraal in het project staan huisbezoeken bij alle 70-plussers in de deelnemende gemeenten. Bij het huisbezoek wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van inwoners, de veiligheidsbeleving en de mate waarin men nog sociale contacten heeft. De huisbezoeken worden gedaan door getrainde vrijwilligers van de lokale welzijnsorganisatie. Deze heeft ook de projectleiding. Wanneer nodig wordt er doorverwezen naar lokale partners.

GGD IJsselland heeft, in opdracht van de provincie Overijssel, de evaluatie van Vitaal en Veilig Thuis IJssel-Vecht gedaan. Er is op verschillende manieren onderzoek gedaan: met registraties, vragenlijsten, focusgroepen en interviews. Bekijk de factsheet ‘Eindevaluatie Vitaal en Veilig Thuis IJssel-Vecht’ op de IJssellandScan.

Gerard Meijeringh

Afbeelding
Toeristenbelasting in Zwolle met 25 procent gestegen Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Verschillende verkeersmaatregelen op zaterdag 2 maart vanwege Ster van Zwolle en betoging Algemeen 20 uur geleden
Floris Meijers
Minioren SWOL 1894 excelleren op NK Sport Ingezonden 21 uur geleden
Afbeelding
Raad van State: 'Tijdelijk afzien van handhaving PAS-melders mag, mits goed gemotiveerd' Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Zangers gezocht voor Die Fledermaus.nu Algemeen 22 uur geleden
Chris Kruitbosch.
Kruitbosch wil met micromobiliteit steden duurzamer maken Partnerbijdrages 22 uur geleden