Vlnr: Marco van Alderwegen (WWZ038), Jan Willem Bedeaux (WWZ038), Dorrit de Jong (wethouder Wonen en Zorg), Oscar van Schavebeeke (Concilium), Wiepke van Erp Taalman Kip (WWZ038), Andre ten Vergert (Concilium)
Vlnr: Marco van Alderwegen (WWZ038), Jan Willem Bedeaux (WWZ038), Dorrit de Jong (wethouder Wonen en Zorg), Oscar van Schavebeeke (Concilium), Wiepke van Erp Taalman Kip (WWZ038), Andre ten Vergert (Concilium) Foto: Aangeleverd

Zwolle stimuleert beweging op woningmarkt met flink pakket aan acties

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Het is momenteel niet eenvoudig voor woningzoekenden om een geschikte en betaalbare woning te vinden in Zwolle. Net als in de rest van Nederland is er schaarste op de woningmarkt en zijn verhuisbewegingen beperkt. Daar moet iets in veranderen. De gemeente Zwolle en partners zetten zich daarom samen in om op het gebied van bouwen, wonen, zorg en welzijn oplossingen te vinden. Het gaat, naast het blijven bouwen van nieuwe woningen, om het beter benutten van bestaande woningen en stimuleren van verhuisbewegingen.

In de plannen krijgt seniorenhuisvesting een prominente plek en worden jongere en kwetsbare inwoners niet uit het oog verloren. Dit vertaalt zich in een pakket nieuwe acties die deze week door het college van B&W aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. Alle acties zijn erop gericht om iedereen in Zwolle een (t)huis te kunnen bieden: voor iedere portemonnee, leeftijd en huishoudenssamenstelling een passende woning.

Blijven bouwen

Nieuwe betaalbare woningen blijven toevoegen is misschien wel de belangrijkste manier om het woningtekort in Zwolle terug te dringen. Een uitdaging in een tijd waarin woningbouwproductie door hoge kosten, stijgende rente en inflatie afneemt. Juist daarom heeft het college samen met partners een stevige koers ingezet die er voor moet zorgen dat gebiedsontwikkelingen door kunnen gaan en woningen opgeleverd kunnen worden. Deze koers staat verwoord in de nota ‘Blijven Bouwen: Zwols actieplan Woningbouw’, dat recent aan de raad is aangeboden.

Beter benutten woningen

Een belangrijke manier om meer mensen een thuis te bieden en beweging op de woningmarkt te stimuleren, is het beter benutten van bestaande woningen. Voorbeelden die mogelijk kunnen worden toegepast in Zwolle zijn kleiner gaan wonen, woningdelen, woningruilen, een woning splitsen of hospitaverhuur. Het komend jaar worden mogelijke maatregelen en alternatieven om woningen beter te benutten verder uitgewerkt in het ‘Actieplan Beter Benutten’.

Aandacht voor senioren

Tot 2040 verdubbelt het aantal senioren in de stad en komt er steeds minder zorg- en ondersteunend personeel beschikbaar. In de nieuwe plannen van de gemeente en de partners is daarom speciaal aandacht voor huisvesting en woonwensen van senioren. In het ‘Actieplan Seniorenhuisvesting’ wordt hier nader op ingegaan. Zo wordt er bij de bouw van nieuwe woningen rekening gehouden met de verschillende woonwensen van senioren. Senioren vinden het prettig om in hun eigen wijk te blijven wonen, sociale activiteiten en ontmoetingen vinden daar plaats. In aanvulling daarop wordt gekeken hoe het voor senioren makkelijker en aantrekkelijker kan worden gemaakt om te verhuizen in de eigen wijk. Zowel voor mensen met een huurwoning als mensen met een koopwoning.

Senioren als sleutel

Uit onderzoek blijkt bovendien dat senioren een sleutelrol spelen in het weer in beweging krijgen van de woningmarkt. Zij kunnen bijdragen aan doorstroming van alle woningzoekenden. Bij toekomstige nieuwbouwplannen wordt rekening gehouden met betaalbare en passende woningen en woonvormen voor senioren en de voorzieningen in de wijk, zodat zij wanneer gewenst kunnen doorstromen naar een woning waar ze een goede oude dag kunnen hebben.

“Veel senioren zijn op zoek naar een kleinere woning of een huis zonder tuin”, vertelt Dorrit de Jong, wethouder van Wonen en Zorg. “We hebben daarom met partners afspraken gemaakt over het bieden van woningen die passen bij de levensfase van de senioren, liefst in de eigen wijk. Daarnaast starten we tal van acties die beweging op de woningmarkt stimuleren. Zo krijgen onze oudere inwoners antwoorden op vragen die bij verhuizen komen kijken. In sommige gevallen kan er zelfs verhuishulp worden geregeld. Deze beweging ontstaat niet zomaar. Dit vraagt om goede samenwerking en afstemming van partners op het gebied van bouwen, wonen, zorg en welzijn.”

Manifest 

Het Concilium en WWZ038 slaan daarom de handen ineen en gaan een gezamenlijke inspanning leveren om te anticiperen op het groeiend aantal senioren in Zwolle. En op de (toekomstige) woonbehoefte van ouderen met en zonder zorgvraag. De organisaties zoeken de komende jaren nog meer de samenwerking om zich in te zetten om geschikte woningen voor senioren in de wijken te realiseren en meer in te zetten om beweging op de woningmarkt op gang te brengen. Deze afspraken zijn vandaag, donderdag 6 juli, vastgelegd door ondertekening van het manifest ‘Samen werken aan goed wonen voor ouderen’ (

Het Concilium bestaat uit woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars, beleggers, financiële instellingen, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Deze partijen werken samen aan een vitale woningmarkt om voldoende, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren in Zwolle.

Gerard Meijeringh

Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18
Afbeelding
Typhoon bij Plato tijdens Recordstoreday Algemeen 22 apr, 08:16