Afbeelding
Foto: Jacko Meliesie

Presentatie over het inrichten van een aquarium.

Nieuws Ingezonden

Op maandag  8 mei houdt aquarium vereniging Natuurvrienden-Zwolle weer haar maandelijkse ledenbijeenkomst.  Henk Veenstra komt dan een presentatie geven over het inrichten van een aquarium. Het zal gaan over de verschillende soorten aquaria zoals: het gezelschapsaquarium, het speciaalaquarium en ook bij voorbeeld over een aquascape vivarium.  

Henk Veenstra is bondskeurmeester van de NBAT (Nederlandse Bond Aqua Terra) en verricht keuringen op verenigings- en distritsniveau alsmede op landelijk niveau.  Mede aan de hand van foto’s wordt er gekeken wat mooi is en wat beter kan.

U bent van harte welkom op deze avond. De bijeenkomst vindt plaats in zaal Hilde van Woonzorgcentrum de Havezate. Gombertstraat 350, 8031 MK te Zwolle. We beginnen om 19.45 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur .

Voor meer info gaat u naar onze website: www.natuurvrienden-zwolle.nl