Afbeelding
Gemeente Zwolle

Gemeente legt visie woningbouw Zwartewaterallee voor

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE – Volgens de gemeente Zwolle is er rond de Zwartewaterallee ruimte voor meer dan duizend nieuwe duurzame woningen. Het college heeft onlangs met de visie, gemaakt door vastgoedontwikkelaars en woningcorporaties, ingestemd. Ze legt deze nu voor aan de gemeenteraad.

De Zwartewaterallee loopt nu door een gebied met een mix van kantoren, bedrijven, onderwijs en een aantal woningen. “Verschillende ondernemers en woningcorporaties hebben plannen voor het gebied, bijvoorbeeld om kantoren om te bouwen naar woningen of woningen te bouwen op braakliggende terreinen”, meldt de gemeente Zwolle. “Deze partijen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen en werkten samen aan een gebiedsvisie voor de Zwartewaterallee. Meer dan tweehonderd bewoners hebben met deze partijen meegedacht over de toekomst van dit gebied.”

Gevolgen
In de gebiedsvisie Zwartewaterallee is volgens de gemeente niet alleen gekeken naar hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden, maar ook wat de gevolgen zijn voor onder andere het verkeer en duurzaamheid en het groen in het gebied. In de gebiedsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden, namelijk de Stadsallee en de Parkallee. De Stadsallee bevindt zich ter hoogte van Holtenbroek en de Parkallee ter hoogte van de Aa-landen.

De gemeente: “Rondom de Stadsallee speelt het stadsgevoel een belangrijke rol. Naast woningbouw is de invulling van de begane grond van de gebouwen belangrijk, bijvoorbeeld door daar allerlei voorzieningen, zoals een kapper of winkel in te plaatsen.”

Groen

In de Parkallee is veel ruimte voor groen, laat de gemeente weten. “Dit gebied sluit daarmee aan op het groene karakter van de wijk Aa-landen. Wonen in een parkachtige sfeer in bestaande en nieuwe gebouwen is een belangrijk kenmerk voor dit gebied.”

Kruispunten

Ook is er gekeken naar het verkeer in dit gebied en wat er nodig is als hier straks meer Zwollenaren wonen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er dan op twee plekken maatregelen nodig zijn. Het gaat om het kruispunt Middelweg-Bachlaan en de kruising Zwartewaterallee-Mozartlaan. In de komende tijd onderzoeken de partijen samen met de gemeente verschillende mogelijke oplossingen voor deze kruispunten.

Uitgangspunten

Om te komen tot deze visie heeft het college vooraf de uitgangspunten vastgesteld waar de visie aan moet voldoen. De initiatiefnemers hebben daarna de visie geschreven met hulp van Bureau MA.AN. Normaal gesproken schrijft de gemeente zo’n visie zelf. Nu heeft de gemeente alleen de regie gevoerd. Deze nieuwe manier van samenwerken, voor zowel de gemeente als initiatiefnemers, vraagt om een positieve en nieuwsgierige grondhouding: het is met elkaar zoeken naar het anders vormgeven van die samenwerking als ook wennen aan een andere rolverdeling. Over die nieuwe aanpak hebben de partijen in juni 2019 afspraken gemaakt.


Iedereen kan de gebiedsvisie bekijken via www.zwartewateralleezwolle.nl