Afbeelding

Gemeente en woningbouwcorporaties stellen afspraken bij

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - Gezien de situatie op de woningmarkt, het landelijk Woonakkoord en de Ontwikkelstrategie Stadshagen stellen gemeente en woningcorporaties de Prestatieafspraken voor 2014 bij. In de nieuwe afspraken wordt de omvang van het aantal sociale huurwoningen vergroot met gemiddeld zestig woningen per jaar.Daarbij wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer te bouwen in de bestaande stad en in Stadshagen. De partijen streven ernaar om nog in 2014 te komen tot een aanvullend woningbouwprogramma in de stad.Om de slaagkansen van urgent woningzoekenden te vergroten, worden op korte termijn voor deze groep extra woningen beschikbaar gesteld met tijdelijke huurcontracten. Deze maatregel is bedoeld voor mensen in nood die op korte termijn geen zicht hebben op een structurele oplossing, omdat ze onvoldoende wachttijd hebben opgebouwd. Ook zetten gemeente en corporaties zich in om tijdelijke woonruimte aan de huurmarkt toe te voegen. In aanvulling op te slopen corporatiecomplexen valt te denken aan leegstaande panden zoals verzorgingshuizen, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen. Gedacht wordt op deze manier circa honderd tijdelijke woonruimten te vinden. Een ander element in de heroriëntatie op het woningbouwprogramma is de nieuwe ontwikkelstrategie Stadshagen. Kernpunt in deze nieuwe strategie is dat de gemeente de bestaande samenwerkingspartners flexibel faciliteren om woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag. Inmiddels zijn met twee nieuwe ontwikkelaars reserveringsovereenkomsten gesloten. Door de invoering van een zogenoemde ?vrije marktpoule' wil de gemeente ook ruimte geven aan nieuwe partijen als bestaande partijen onvoldoende woningen bouwen. De gronduitgifte voor Stadshagen zal naar verwachting in 2014 boven de 180 woningen uitkomen, waardoor geen ?vrije marktpoule' ontstaat.Zwolle heeft de ambitie jaarlijks vierhonderd à vijfhonderd woningen te bouwen. In Zwolle zijn in 2013 meer dan vijfhonderd woningen gebouwd, waarvan 233 in Stadshagen.

Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen van Thorbecke treden op met zelfgemaakte gitaren Nieuws Ingezonden 7 dec., 15:16