Afbeelding
Erik-Jan Berends

Gemeente wil starters en mensen met een lager inkomen meer kansen geven op de woningmarkt

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De gemeente Zwolle stelt samen met bouwers, ontwikkelaars, makelaars, beleggers en woningcorporaties opnieuw een pakket aan maatregelen voor om de kansen voor mensen die hun eerste woning kopen en mensen met een lager inkomen op de woningmarkt te vergroten.

Dit voorjaar is al een aantal maatregelen ingevoerd. Nu komt het samenwerkingsverband, het Zwols Concilium, met een aanvullend pakket. “Met deze aanvullende maatregelen is er nu een totaalpakket aan maatregelen”, volgens de gemeente. “En dat is nodig, want de druk op de woningmarkt is heel hoog. Voor Zwollenaren die hun eerste huis willen kopen en voor mensen met een lager inkomen is het extra lastig, zij vissen nu vaak achter het net. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat deze groep mensen ook een huis kan kopen in Zwolle en dat woningen bij de juiste doelgroep terecht komen.”

Betaalbaar

De woningmarkt in Nederland staat onder druk, dat is ook in Zwolle merkbaar. Er zijn niet voldoende woningen beschikbaar voor starters en mensen met een lager inkomen en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ook worden woningen door een steeds bredere groep gekocht om er geld aan te verdienen. Starters en mensen met een laag- of middeninkomen, hebben hierdoor nauwelijks mogelijkheden om een (eerste) stap op de woningmarkt te zetten. Naast dat er veel nieuwe woningen gebouwd moeten worden (om het aanbod te vergroten) is het volgens de gemeente belangrijk om de woningen betaalbaar te houden en te zorgen dat de woningen bij de juiste doelgroep terecht komen.

Afspraak

Dit voorjaar ging het maatregelenpakket 1.0 in, waaronder de afspraak dat een woningeigenaar minimaal vijf jaar zelf in de nieuwbouw woning woont. Deze regel vergroot de kansen voor starters om in aanmerking te komen voor een woning. Het Concilium sprak toen ook af om door te werken aan een tweede pakket. Dit tweede pakket moet er voor zorgen dat in de nieuwe betaalbare huizen ook echt de mensen komen te wonen voor wie ze bedoeld zijn, de starters en mensen met een lager inkomen.

Aantrekkelijker

In het pakket 2.0 is daarom opgenomen dat de koper de woning niet eerder dan na drie jaar mag doorverkopen. Deze regel geldt voor alle nieuwbouwwoningen in Zwolle met een prijs tot 260.000 euro. In het maatregelenpakket 1.0 zat al de regel dat de nieuwe eigenaar zelf voor vijf jaar in de woning moet blijven wonen. Nu mag de woning dus ook niet direct na aankoop worden doorverkocht. Met deze maatregelen is het veel aantrekkelijker voor starters om deze woning te kopen, dan voor iemand die bijvoorbeeld de woning snel weer wil doorverkopen. Op deze manier komt de woning bij de juiste doelgroep terecht.

Verbouwen

Het totale pakket aan maatregelen bestaat nu uit: de plicht om zelf in de woning te wonen, de regel over het doorverkopen van de woning, de afspraken tussen de woningmarkt partners om de maatregelen voor heel Zwolle toe te kunnen passen en de regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen. De Zwolse woningmarktpartijen passen deze overeenkomst toe op alle nieuwbouwwoningen en transformatiewoningen (bijvoorbeeld wanneer een kantoor wordt omgebouwd naar woningen) met een prijs tot 260.000 euro.

Overspannen

De komende periode gaan de Zwolse Concilium-partners met elkaar in gesprek om nieuwe soorten woningen speciaal voor starters te ontwikkelen. De markt is op dit moment erg overspannen, waardoor woningen die vandaag worden opgeleverd al meteen in prijs stijgen. Wat eerst een betaalbare woning was is dan voor de volgende koper al niet meer betaalbaar. “Het is daarom ontzettend belangrijk dat we ons blijven inspannen om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen en dat deze woningen ook betaalbaar blijven”, geeft wethouder Ed Anker aan. “We willen een aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen, dan moeten we ons daarvoor inspannen en er voor zorgen dat ook starters en mensen met een lager inkomen een goede woning kunnen vinden hier. Extra woningen bouwen is het belangrijkst. Daarnaast zorgen deze maatregelen ervoor dat starters en mensen met een lager inkomen een grotere kans hebben op een betaalbare en passende woning. Met deze maatregelen komen de woningen bij de juiste doelgroep terecht. En dat is belangrijk, want iedere woning telt.”