Afbeelding
Foto: Gemeente Zwolle

Proef Schoolstraat Westenholte moet schoolomgeving veiliger maken

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en bassischolen De Ridder Joris en De Morgenster in Westenholte beginnen maandag 10 mei met de proef Schoolstraat, een project om de schoolomgeving veiliger te maken. 

Het is een voor Zwolle nieuw project dat samen met bovenbouwleerlingen, ouders en buurtbewoners vrijwillig wordt opgezet en uitgevoerd. Hiervoor is het Korianderplein in de periode tot en met 29 mei op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 08.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Uitleg

Tijdens de proef is de weg bij het Korianderplein afgesloten met een verplaatsbaar hek, waarbij altijd een volwassene samen met een leerling staat. Zij kunnen uitleg geven en indien nodig het hek aan de kant schuiven. Nood- en hulpdiensten hebben zo altijd vrije toegang. Omwonenden gebruiken de auto buiten de tijden dat de straat is afgesloten. Als dit écht niet mogelijk is, kunnen zij stapvoets langs de afsluiting rijden. Voor pakketdiensten geldt hetzelfde.

‘Halte’

Als alternatief voor het brengen van kinderen met de auto, is de parkeerplaats aan de Westenholterweg aangewezen. Ook is daar een ‘halte’ waar kinderen afgezet kunnen worden om mee te lopen met een loopbus: een groepje kinderen dat onder begeleiding samen de route naar school loopt. Op de aangewezen parkeerplek is een volwassene met leerlingen aanwezig om alles in goede banen te leiden. 

Rustigere en veiligere schoolomgeving

“Basisschoolleerlingen raken sneller betrokken bij een verkeersongeval. Zij moeten namelijk nog verkeersvaardigheden ontwikkelen, zijn klein en vergeten soms hun omgeving als ze aan het spelen zijn”, volgens wethouder William Dogger. “Het doel van de proef is om de schoolomgeving rustiger en veiliger te maken door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Daarnaast heeft dit nog andere voordelen. Zo zorgt het voor een gezondere schoolomgeving, door minder fijnstof en uitlaatgassen, en voor meer beweging voor kinderen en ouders. Tegelijkertijd draagt het ook bij aan een zelfstandige mobiliteit van en naar school. Hierdoor worden de scholieren bovendien weerbaarder in het verkeer.”

Logo

“Dit project is bijzonder doordat we het samen hebben ontwikkeld en gaan uitvoeren met degenen voor wie deze bedoeld is: de schoolkinderen zélf”, legt extern projectleider Mandy Salders uit. “Ze hebben enthousiast de plannen zelf uitgedacht en zelfs een eigen logo gemaakt. Hierdoor past het project bij hun belevingswereld en de deelnemende scholen. Momenteel is het voor school druk met geparkeerde auto’s en taxi’s. De kinderen geven aan dat zij dit als onveilig ervaren en het soms ook bijna mis zien gaan. Het lijkt hen daarom een goed idee om tijdens opening van de scholen de auto’s weg uit de straat te houden. Ze gaan hier zelf op toezien en weggebruikers belonen voor goed gedrag. Als een echte B.O.M.: Basisschool Omgeving Manager. Er is gekozen voor de ochtend, omdat de kinderen op dit moment de meeste overlast ervaren.”

Vervolg
Tijdens en na de proefperiode wordt de actie geëvalueerd. Bij positieve ervaringen komt er mogelijk een vervolg in dezelfde of een andere vorm. Hierover blijft de gemeente in gesprek met de betrokken scholen, ouders, omwonenden en hulpdiensten.