Afbeelding
Pedro Sluiter

Holtenbroek maakt zich zorgen over verkeersdruk

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE – De Stichting Wijkplatform Holtenbroek maakt zich zorgen over de toename van het verkeer in de wijk als het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwarte Waterzone wordt gerealiseerd. De Zwarte Waterzone Ontwikkelcombinatie biedt het stedenbouwkundig ontwikkelplan nog voor de zomervakantie aan de gemeente aan.

“En wanneer dit plan wordt goedgekeurd, is er geen weg meer terug”, waarschuwt de stichting in haar nieuwsbrief. “De verkeersdruk zal enorm toenemen, onder meer op punten waar de scholen zijn en het winkelcentrum, dat hét knooppunt van de wijk is waar het verkeer nu al regelmatig vastloopt. Verder vrezen wij dat hoofdgroenstructuren worden opgeofferd om het parkeerprobleem op te lossen en/of inwoners van Holtenbroek te maken krijgen met parkeervergunningen.”

Invalswegen

Holtenbroek heeft drie invalswegen, stelt de stichting vast. “Het zijn de Mozartlaan en de Monteverdilaan - beide vanaf de Zwartewaterallee - en de Bachlaan vanaf de Middelweg. Bij twee van deze invalswegen vinden de komende bouwactiviteiten plaats en de derde is nu al overbelast door voertuigen van werknemers en scholieren van het Deltion College. Ook hebben we te maken met verkeer vanuit Stadshagen over de Middelweg. Dat is nu al een groot probleem. Het verkeerspunt Middelweg/Bachlaan zal nog meer verkeer te verwerken krijgen. Dit én de regelmatig optredende ‘verkeersinfarcten’ op de Zwartewaterallee zet Holtenbroek op slot in de spits.”

Parkeren

Door de mogelijke komst van bijna driehonderd buitendijkse woningen in Holtenbroek II (de Zwarte Waterzone) en driehonderd appartementen aan de Zwartewaterallee verwacht de stichting dat verkeer en parkeren een grote druk op de huidige wijk zal leggen. “Wij nemen aan dat er gemiddeld anderhalve auto per woning komt. Dat zijn 450 auto’s buitendijks en 450 auto’s bij de appartementen aan de Zwartewaterallee: negenhonderd auto’s in totaal. Wettelijk moeten er per woning 1,2 parkeerplekken komen; dat zijn voor de Zwarte Waterzone 360 parkeerplekken. Dit geeft daar dus gelijk al een tekort van negentig parkeerplekken. Als makkelijke oplossing om het aantal auto’s laag te houden, wordt nu in de plannen het stimuleren van deelauto’s aangegeven. Dat dit zal gaan lukken, is een optimistische aanname die als hij niet wordt gehaald het parkeerprobleem flink zal vergroten.”

Bereikbaarheid

Zeven jaren van bouwactiviteiten betekenen voor de wijk een omvangrijke en langdurige bouwoverlast, denkt de stichting. “Denk aan: groot en zwaar werkverkeer dat dag in dag uit het bouwterrein op en af rijdt, geluidsoverlast, opslag bouwmaterialen, stikstof, troep rond het bouwterrein en in het Zwarte Water dat richting Natura 2000 drijft, verminderde verkeersveiligheid rond de scholen, slechtere bereikbaarheid van het winkelcentrum en parkeren van grote aantallen aannemersbussen. Wijkbewoners maken zich nu al, terecht, zorgen en intussen worden alle plannen gepresenteerd als een enorme verrijking voor Holtenbroek en deze zorgen weggewuifd of gebagatelliseerd.”

Participatie

Volgens de stichting heeft ze nog geen duidelijke antwoorden gekregen op haar vragen. “Veel moet nog worden onderzocht en ontworpen. Gesprekken met bewoners hadden voorafgaand aan de planontwikkeling moeten plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. En nog steeds wordt de verantwoordelijkheid voor participatie heen en weer geschoven tussen gemeente en ontwikkelaars. Maar de woningbouwplannen van de Zwarte Waterzone staan de komende weken al wél in de planning ter goedkeuring aan de gemeenteraad.”

Besluiten

Stichting Wijkplatform Holtenbroek wil, in het belang van alle inwoners van Holtenbroek, dat de politiek in Zwolle nú zijn verantwoordelijkheid neemt en oog en oor heeft voor haar serieuze zorgen. “Wij willen dat de politiek de problemen die wij signaleren onderkent en zich hiermee nadrukkelijk bezighoudt. En dat ze vooral geen besluiten neemt waarvan de gevolgen voor de inwoners van Holtenbroek deels nu nog niet zijn te overzien en deels nog niet voldoende aandacht en overleg hebben gehad. Wij nodigen daarom alle betrokken partijen uit om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan en samen te kijken naar passende oplossingen voor de genoemde problematiek.”

Reactie

De gemeente Zwolle reageert en zegt de zorgen van bewoners van Holtenbroek over het verkeer in hun wijk te herkennen. “Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd en bijeenkomsten geweest (onder andere Oeverateliers). Mede daardoor hebben de initiatiefnemers van het plan (de plannen) een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hierin is het gevolg van het geplande (woning-) bouwprogramma in de Zwartewaterzone en langs de Zwartewaterallee voor de verkeersafwikkeling vanuit onder andere Holtenbroek en op de Zwartewaterallee onderzocht. Bij het uitwerken van de plannen, moeten de initiatiefnemers onderbouwen dat de plannen niet leiden tot overlast in de wijk óf maatregelen treffen om die overlast te voorkomen. Vervolgens zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen die nodig zijn om de bereikbaarheid van Holtenbroek en de doorstroming op de Zwartewaterallee te borgen, zoals een aanpassing van het kruispunt Mozartlaan met de Zwartewaterallee en het kruispunt Bachlaan met de Middelweg. Er is subsidie gekregen van het rijk om deze aanpassingen werkelijk te realiseren. Ook is het wijkplatform bezorgd over de mogelijke parkeeroverlast in de wijk. Het uitganspunt bij de ontwikkelingen is dat er voldoende parkeercapaciteit op eigen terrein wordt gerealiseerd om juist overlast in de wijk te voorkomen. Details zoals de omvang van de parkeergelegenheid en aanbod van deelmobiliteit zijn onderdeel van het mobiliteitsconcept (plannen van de ontwikkelaar waarin staat hoe ze onder meer met parkeren en deelmobiliteit omgaan) dat op dit moment door de ontwikkelaar wordt opgesteld. Om de bewoners zoveel mogelijk mee te nemen en antwoord te geven op vragen over mobiliteit is op 20 mei een webinar geweest over dit onderwerp. Deze is terug te kijken via https://vimeo.com/555570749/a61c633d2a. Hierin is toegelicht wat de ideeën zijn voor verkeer en parkeren.”

Afbeelding
Meisje Djamila debuteert met kinderboek en zorgt voor lange rij bij Boekhandel Van der Velde Algemeen 10 uur geleden
Wethouder Rots en gedeputeerde Dadema (l) nemen de fietsstraat in gebruik.
Fietsstraat Wijhe-Zwolle officieel geopend, maar zorgen over fietsveiligheid blijven Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
GMZ wil elk jaar bevrijdingsconcert brengen op de dag van de Zwolse bevrijding Algemeen 11 uur geleden