Afbeelding
Foto: Paul van der wal fotografie

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-willen gaan fuseren

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De Zwolse ouderenzorgorganisaties Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) hebben het voornemen per 1 januari 2023 te fuseren. De Raden van Toezicht van beide organisaties hebben goedkeuring gegeven aan de fusie.

Ze steunen de bestuurders in de overtuiging dat samen verder betekent: samen sterker en beter voorbereid op de enorme opgave in de ouderenzorg. Ook de vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers onderschrijven deze fusie, melden beide organisaties in een persbericht. Op de lange termijn is de ambitie van Driezorg en ZGIJV om van de regio Zwolle dé plek te maken om echt oud te worden. Om dat waar te maken, is volgens hen kracht, snelheid en samenwerking in de regio nodig. 

Persoonlijk

Frank Kodden, bestuurder bij Driezorg: “We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Die gaat fundamenteel veranderen, want het aantal ouderen groeit de komende jaren enorm. Helaas groeit het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen niet mee. Daarom willen wij ons gezamenlijk inzetten om het wonen, welzijn en ondersteunen van ouderen betaalbaar, te bemensen en vooral ook persoonlijk te houden. Onze gedeelde visie en aandacht daarbij is dat ieder mens uniek is en ertoe doet. Wij vullen elkaar dan ook uitstekend aan en maakt dat wij gezamenlijk de toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden.” 

Ambitie

Marco van Alderwegen, bestuurder ZGIJV vervolgt: “Driezorg is geen onbekende voor ons, want we werken al langere tijd naar tevredenheid samen. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat wij samen senioren in onze regio beter kunnen ondersteunen bij het prettig ouder worden op eigen wijze. Sterker nog: we hebben de ambitie samen met onze partners te realiseren dat in 2036 onze regio de beste plek in Nederland is om echt oud te worden.” 

Traject

De voorgenomen fusie heeft volgens beide bestuurders geen directe gevolgen voor bewoners en cliënten van beide organisaties. Zij blijven de zorgmedewerkers zien zoals ze gewend zijn. Deze fusie wordt ondersteund door de cliëntenraden, ondernemingsraden en raden van toezicht. De komende maanden gaan beide organisaties een formeel traject in om de fusie daadwerkelijk te realiseren per 1 januari 2023. De medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd en worden volgens Kodden en Van Alderwegen nauw betrokken bij dit traject.