V.l.n.r. Herma Slijkhuis, coördinator vrijwilligers, de heer Straetemans en Maria Wijnen (92), bewoonster van het eerste uur.
V.l.n.r. Herma Slijkhuis, coördinator vrijwilligers, de heer Straetemans en Maria Wijnen (92), bewoonster van het eerste uur. Foto: Pedro Sluiter

Jubilerende ‘Vrienden van de Rivierenhof’ brengen bewoners van zorgcentrum een lichtje

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De Vrienden van woonzorgcentrum de Rivierenhof in de Aa-landen bestaan 25 jaar. “We hadden het plan om op 26 november een feestelijke bijeenkomst voor de bewoners te organiseren Helaas kan dit door de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaan”, vertelt voorzitter Daatje Weegenaar. “Wel krijgen alle bewoners van ons een cadeautje.”

“Het is iets wat licht brengt”, verklapt de voorzitter vooraf. “We mogen gelukkig drie personen het lichtje wel officieel aanbieden. Het staat voor de goede samenwerking die we hebben met de Rivierenhof en haar medewerkers.”

Uitjes

De Stichting Vrienden van de Rivierenhof werd in 1995 opgericht met als doel middelen bijeen te brengen om daarmee leuke dingen voor bewoners en medewerkers te doen. Daarbij dacht men toen aan uitjes, optredens en een bloemetje rond de feestdagen. De stichting werd in het leven geroepen omdat in die tijd wet- en regelgeving het zorginstellingen niet toestond acties te organiseren die deze extra’s mogelijk maakten. 

Ook al werd een actie opgezet door bewoners dan nóg werd de opbrengst in mindering gebracht op het instellingsbudget. Vanuit het management werd het initiatief voor de stichting genomen maar intussen bestaat het bestuur uit vrijwilligers. Aanvankelijk zaten ook een bewoner en een medewerker in het bestuur. Maar doordat de medewerkers steeds meer taken kregen en de bewoners steeds ouder werden en meer verzorging nodig hadden, bestaat het bestuur nu alleen uit vrijwilligers 

Verwennen

Weegenaar: “Wij zijn een zelfstandige stichting die geen subsidie krijgt. Vroeger kregen we wel legaten maar dat wordt tegenwoordig helaas nauwelijks meer gedaan. Onze intra- en extramurale bewoners krijgen ieder jaar van ons een brief waarin we hen vragen een donatie te geven waarmee wij onze activiteiten betalen.” De Vrienden zijn vrijwilligers; ze werken zelfstandig en dragen de Rivierenhof een warm hart toe. Ze zetten zich in om vaak die leuke, gezellige en zinvolle dingen te organiseren voor de bewoners. “We brengen wat extra plezier en ontspanning”, legt Weegenaar uit. “Wij willen de mensen graag een beetje verwennen en dat waarderen ze zeer. Dat blijkt ook uit de bedankkaartjes die ze bij de bijdrage doen.”

Bezuinigingen

In het verleden hebben de Vrienden onder meer bij de nieuwbouw van de huidige Rivierenhof enkele grotere dingen kunnen schenken dankzij legaten. “We hebben de open haard betaald. Het is nu echt een gezellig en warm middelpunt van het Grand Café. We hebben toen ook een beeld voor het Stiltecentrum gegeven. Het centrum is door ruimtegebrek nu kantoor geworden, maar het beeld is bewaard gebleven en staat nu in het Grand Café. Ook hebben we gezorgd voor een piano en groot letterboeken”, somt Weegenaar op. “In de loop van de jaren is het accent meer komen te liggen op activiteiten voor bewoners. Door de vele bezuinigingen in de zorg kwam het welzijn weleens op de tweede plaats. En juist dat welzijn, waarvoor nu gelukkig steeds meer aandacht komt, is zo belangrijk voor onze bewoners.”

Artiesten

De Vrienden van de Rivierenhof proberen iedere maand iets leuks te organiseren “Helaas kon dat in de coronatijd niet allemaal doorgaan maar we hebben toch verschillende buitenoptredens van muziekgroepen kunnen organiseren”, vervolgt Weegenaar. “We zijn heel blij met de goede samenwerking met Rivierenhof en hebben regelmatig overleg over de activiteiten. Dan is er altijd veel mogelijk. Tenslotte willen we beiden het zo plezierig mogelijk maken voor alle bewoners. We betalen alle activiteiten uit vrijwillige bijdragen van bewoners maar stellen het zeer op prijs als ook familie en/of wijkbewoners willen bijdragen of sponsoren. We waarderen het ook bijzonder dat vrijwilligers bij de bediening helpen en artiesten bij ons willen optreden tegen sociaal tarief, anders zou het voor ons niet mogelijk zijn om dit allemaal te doen.”