Afbeelding
Foto: Eigen foto

Zwolle krijgt 3,5 miljoen euro rijkssubsidie voor de bouw van ruim 250 flexwoningen

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Zwolle krijgt van het Rijk 3,5 miljoen euro om binnen 2 jaar ruim 250 flexwoningen te realiseren op verschillende plekken in Zwolle. Het gaat om woningen die voor een periode van tien tot vijftien jaar op een locatie komen te staan en vervolgens elders kunnen worden geplaatst. De gemeente wil hiermee op korte termijn de druk op de woningmarkt verminderen en zorgen voor meer betaalbare woningen. 

Flexwonen is een verzamelnaam voor verschillende tijdelijke woonoplossingen. Het gaat meestal om kleinere, zelfstandige woningen die snel geproduceerd en geplaatst kunnen worden. Het voordeel van flexwoningen is dat ze doorgaans verplaatsbaar, schakelbaar en stapelbaar zijn. Hierdoor kunnen ze op meerdere locaties en voor een tijdelijke periode worden neergezet. Het kan ook gaan om de verbouwing van een leegstaand kantoor naar appartementen. De kwaliteit van flexwoningen is vergelijkbaar met die van reguliere woningen.  

Sneller en betaalbaar

Wethouder Dorrit de Jong van Wonen is blij met deze stimulans: “Net als in het hele land is er ook in Zwolle een tekort aan woningen. Er worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd, maar dat kost tijd. Met deze subsidie kunnen we samen met de woningcorporaties sneller betaalbare woningen realiseren. Dat is heel belangrijk voor een grote groep mensen die op zoek is naar woonruimte. Hiermee lossen we ook een afspraak uit het coalitieakkoord in.”  

Ook de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang reageren verheugd. “Met de bouw van flexwoningen maken we de woningnood in Zwolle weer iets draaglijker. Zo ontstaan er meer kansen op een betaalbare woning voor onder andere een- en tweepersoonshuishoudens.” 

Haalbaarheid

Het is de bedoeling om de flexwoningen op verschillende locaties verspreid over de stad neer te zetten. Samen met de corporaties is de gemeente al gestart om de haalbaarheid te onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten wij de locaties bekend te maken en geïnteresseerden en omwonenden meer te kunnen vertellen.   

Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Zwolle krijgt de subsidie vanuit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen. Voorwaarde voor de subsidie is dat een derde van de woningen beschikbaar komt voor mensen met een verblijfsstatus of Oekraïense vluchtelingen. Deze regeling stimuleert gemeenten en provincies om op korte termijn extra betaalbare woningen te realiseren bovenop de reguliere bouwproductie.  

Gerard Meijeringh