Afbeelding
Foto: Aangeleverd

‘Anders kijken naar jeugdhulpvragen heeft een positief effect’

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De stadsdelen Zuid en West zijn vorig jaar gestart met de Proeftuin Samenspel in de wijk. Professionals van het Sociaal wijkteam kijken en werken op een andere manier samen met partners in de wijk, zoals welzijnsorganisaties, scholen en huisartsen. De verschillende partners werken al samen, maar nu leren zij ook samen om anders naar hulpvragen te kijken. Bij hulpvragen van een gezin of jongere was voorheen jeugdhulpaanbod vaak leidend. In de nieuwe werkwijze wordt breder naar de omgeving en naar de belangrijke relaties met bijbehorende patronen gekeken. Als het nodig is wordt expertise vanuit de specialistische jeugdhulp ingezet maar vaak zijn andere oplossingen voorhanden. “De tussenevaluatie van de proeftuin is positief. Door anders te werken worden andere oplossingen binnen het gewone, dagelijkse leven gevonden”, zo laat de gemeente weten.

De proeftuin startte in april 2022 en loopt tot begin 2024. In deze periode is een intensief leer- en ontwikkeltraject vormgegeven. De partners die relevant zijn voor de ondersteuning van gezinnen en jongeren ontmoeten elkaar in leerbijeenkomsten. Ze bespreken welke ondersteuning het beste kan worden ingezet en of de eerder ingezette ondersteuning echt helpt. Als bepaalde vormen van ondersteuning niet werken, wordt deze hulp gestopt en meer en zwaardere jeugdhulp wordt niet automatisch ingezet. De evaluatie laat namelijk zien dat als specialistische jeugdhulp (al langer) betrokken is, er als vervolg vaak meer van hetzelfde wordt ingezet. Ook als blijkt dat deze hulp onvoldoende heeft gewerkt.

In de stadsdelen Zuid en West wordt verder gekeken dan de individuele problemen op het niveau van het kind. Het Sociaal wijkteam en de partners kijken samen met het hele gezin én het kind wat er speelt en wat nodig is om patronen en onderliggende oorzaken te veranderen. En dus ook welke expertise op welke plek het beste ingezet kan worden. Ouders en andere (professionele) opvoeders kunnen vaak zelf al het verschil maken als ze beter begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gaan.

“We kunnen gezinnen en kinderen beter helpen als we meer aandacht hebben voor de hele situatie en niet alleen voor het kind zelf. We maken daarom tijd vrij om naar de hele context te kijken, bijvoorbeeld de gezinssituatie of hoe het op school gaat met het kind. Dit maakt het mogelijk om betere ondersteuning dicht bij het gezin te bieden: thuis, op school of in de wijk. Ervaring leert nu dat op de langere termijn het jeugdhulpaanbod zoals het voorheen werd aangeboden niet altijd de beste oplossing is. De werkwijze in de Proeftuin laat zien dat breder samenwerken helpt”, aldus Michiel van Willigen, wethouder Kansengelijkheid, waaronder Jeugd.

“We weten ook dat als we het verschil willen maken voor gezinnen en kinderen we daar instemming en medewerking nodig hebben van iedereen die betrokken is bij het gezin. Ook als het ingewikkeld is. En die beweging wordt gemaakt. Nu alleen nog in de stadsdelen Zuid en West. Natuurlijk gaan we de ingeslagen weg in de eerste helft van 2024 nog evalueren, maar het is aannemelijk dat we deze koers ook inzetten in de rest van Zwolle. Zo zorgen we met elkaar dat we de directe omgeving van het gezin en het kind betrekken en samen zo gewoon mogelijke oplossingen vinden.”

Gerard Meijeringh

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.