Afbeelding
Foto: Gerard Meijeringh

College investeert in sociale basis inwoners en duurzame ontwikkeling stad

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ‘gerichte keuzes’ om volgend jaar stevig aan de slag te kunnen gaan met de uitvoering van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord: iedereen kan meedoen, een (t)huis voor iedereen en een duurzame toekomst. Wethouder Paul Guldemond (Financiën): “We willen bouwen aan een goede sociale basis voor alle inwoners, de energietransitie aanjagen en blijven investeren in wonen, cultuur en de kwaliteit van de stad.” Daarnaast blijft het volgens de gemeente nodig om ruimte te maken voor urgente vraagstukken, zoals de opvang van vluchtelingen, bestaanszekerheid en de mobiliteitstransitie die nodig is om de stad bereikbaar te houden als die verder groeit.

“Veel problemen kunnen worden voorkomen in de alledaagse omgeving, op school, tijdens sport, in buurthuis of bibliotheek. We noemen dit ‘versterken van de sociale basis’. Daarom blijft het college van B en W investeren in het netwerk van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties om Zwollenaren meer zelfredzaam en weerbaar te maken, zodat zij minder vaak een beroep op zorg hoeven doen”, aldus de gemeente.

Pilots met het relatie- en scheidingsteam worden uitgebreid naar alle wijken en de seniorenagenda krijgt verdere invulling met Zwolle, dementievriendelijke stad en aandacht voor valpreventie bij ouderen. Een beweegmakelaar gaat aan de slag om meer mensen in de wijken te laten bewegen en sporten. Om het financieel mogelijk te maken dat iedereen mee kan doen staan gemeentelijke regelingen voor bestaanszekerheid open voor iedereen die minder dan 130 procent van het sociaal minimum heeft.

Om jongeren in Zwolle gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien wil het college de aanpak van jeugd en veiligheid verstevigen, onder meer door het aantrekken van vier jeugdboa’s. Het college stelt volgend jaar extra geld beschikbaar voor de invoering van de nieuwe participatieaanpak Hanza! en voor de uitvoering van inwonersinitiatieven. Ook is er geld gereserveerd voor een herdenkingsmonument voor Keti Koti en vernieuwing van het skatepark in Park de Wezenlanden.

Een (t)huis voor iedereen
Zwolle wil een inclusieve stad zijn en een thuis bieden aan iedereen, in het bijzonder ook voor jongeren met een hulpvraag, bijvoorbeeld door deze groep samen te laten leven met andere jongeren. Om meer grip te krijgen op de woningbouw in Zwolle gaan B en W strakker sturen op de stedelijke ontwikkeling. Naast de lopende gebiedsontwikkelingen voor de Spoorzone, het Stadshart, Oosterenk en Nieuwe Veemarkt komt er een breed programma voor de wijk Holtenbroek.

Duurzame toekomst
De bestaande aanpak van klimaat en energie wordt doorgezet, met een extra impuls in de ontwikkeling van een Smart Energy Hub met waterstofopslag op Hessenpoort als mogelijke oplossing voor het overvolle elektriciteitsnet. Door werk te maken van een hitte- en koelteplan wil het college de stad voorbereiden op een veranderend klimaat, zodat Zwollenaren ook als de zomers heter worden gezond en prettig kunnen blijven wonen.

Daarnaast blijft het college werken aan een bereikbare en veilige stad, onder meer door de rotonde Hanekamp en de fietsroute Zwolle-Hattem aan te pakken. Er is geld gereserveerd voor een autoloze zondag in 2024 en voor een programma om het fietsgebruik door Zwollenaren te stimuleren. Verder wordt een inhaalslag gemaakt in het op orde brengen van het onderhoud van wegen en straten, die daarbij zoveel mogelijk klimaatbestendig worden ingericht.

Gerichte keuzes maken
“Niet alle plannen en ambities die we de afgelopen jaren hebben geformuleerd kunnen tegelijk waargemaakt worden met de beschikbare middelen en menskracht. Daarom hebben we gekozen voor focus op de doelen die we in het coalitieakkoord hebben afgesproken” legt wethouder Paul Guldemond (Financiën) uit. “Daarnaast hebben we rust in de begroting gebracht door een aantal projecten die elk jaar opnieuw verlengd werden, van vaste financiering te voorzien. Zoals bijvoorbeeld Vitaal en veilig ouder worden, het versterken van de economie, toerisme en de aanpak van de eikenprocessierups.”

Strategische Investeringsagenda
Zwolle staat er voor de eerste jaren financieel gezien relatief goed voor, maar voor de langere termijn is het beeld minder rooskleurig, zoals voor veel gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor extra geld opzij te zetten voor de Strategische Investeringsagenda, waaruit de komende jaren grote investeringen voor gebiedsontwikkelingen en mobiliteitshubs betaald kunnen worden. Daarvoor wordt een groter deel uit de grondopbrengsten opzij gezet. Daarmee wordt deze spaarpot nu aangevuld tot 50 miljoen euro, om de stedelijke ontwikkeling de komende jaren in goede banen te leiden en om daarbij co-financiering van het Rijk en andere overheden niet mis te lopen.

Organisatieontwikkeling
Het college van B en W zet in de begroting stappen om de organisatie verder toe te rusten voor de komende jaren. Er komt veel op de gemeente af. Ze moet grote transities (zoals energie en mobiliteit), de aanpak van urgente vraagstukken en de groei van de stad in goede banen leiden. Tegelijk wil de gemeente een betrouwbare overheid zijn die dicht bij haar inwoners staat en haar taken op een goede manier uitvoert. Daarom wil het college investeren in capaciteit, versterking van de uitvoeringskracht en meer datagedreven gaan werken.

De gemeenteraad stelt op 10 november de begroting definitief vast.

Gerard Meijeringh

Afbeelding
Kwazt! Samen werken aan bestaanszekerheid Algemeen 20 apr, 15:34
Trots tonen de kinderen met initiatiefnemer Jolan Van de Waeter (derde van rechts) hun zelfgemaakte huis.
Eindpresentatie Cultuur in de Wijk in Holtenbroek; kinderen bouwen met Abby D. aan een kleurrijk huis Algemeen 20 apr, 12:56
Afbeelding
Nieuwe Fraterhuis Talks over het ambacht achter de film door Jasper Rietman Algemeen 20 apr, 09:55
Afbeelding
Isala doet onderzoek naar Porfyrie: 'Soms lopen mensen jarenlang rond met ernstige klachten' Partnerbijdrages 19 apr, 20:44
Afbeelding
Zeeuwse rockband Racoon geeft extra optreden in Hedon Algemeen 19 apr, 17:33
Afbeelding
Meisje Djamila debuteert met kinderboek en zorgt voor lange rij bij Boekhandel Van der Velde Algemeen 19 apr, 17:14