Afbeelding
Foto: John Davids

Gemeente investeert 150 miljoen in ontwikkeling Stadshart

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Met een stevige investering in nieuwe en lopende projecten en ontwikkelingen willen burgemeester en wethouders het Stadshart van Zwolle toekomstbestendig maken en zorgen dat de binnenstad blijft horen bij de beste vijf binnensteden in ons land. Omdat niet alles tegelijk kan hebben ze een keuze gemaakt welke projecten in welke volgorde aangepakt gaan worden en leggen die nu aan de gemeenteraad voor. 

Naast het afmaken van de projecten en gebiedsontwikkelingen in het Stadshart waarmee al begonnen is, zoals het Noorderkwartier en Roelenkwartier, worden nieuwe projecten in gang gezet. Zo wordt de komende jaren de Singelzone aangepakt, te beginnen met de kop van de Assendorperstraat, en een plan uitgewerkt voor een mobiliteitshub aan de oostzijde van de binnenstad. Het zuidwestelijke deel van de binnenstad wordt integraal opgepakt, waaronder de Ossenmarkt, en er komt een goede fietsroute en -stallingen in het zuidelijke deel. Ook de openbare ruimte in het Broerenkwartier en de Nieuwstraat krijgt een opknapbeurt en er wordt gestart met een plan voor de aanpak van de Diezerstraat. Deze keuzes maken B en W in de Uitvoeringsagenda 2022-2027 voor het Stadshart. 

Deze agenda is de uitwerking van de ambities in het Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van morgen 2030’ dat de raad afgelopen voorjaar heeft vastgesteld. In de agenda staat wat de gemeente gaat doen in het Stadshart, wanneer en in welke volgorde. Ook staat bij elk project de mate van participatie beschreven en hoe het gefinancierd wordt. De totale omvang van de publieke investeringen (gemeente, provincie en Rijk) is naar schatting 150 miljoen euro. 

De uitvoeringsagenda maakt de ambities uit het Ontwikkelprogramma concreter. Het stuk is belangrijk voor het team van mensen dat werkt aan het Stadshart. Zij werken de komende jaren aan de hand van deze agenda aan het Stadshart. Maar het geeft ook duidelijkheid aan partners die werken aan ontwikkelingen in de binnenstad. 

Monique Schuttenbeld, wethouder Stadshart: “We hebben bij het maken van deze agenda met elkaar onderzocht hoe we het Ontwikkelprogramma kunnen, moeten en willen uitvoeren. Je kunt niet alles tegelijk doen. Je moet er ook op letten dat de stad gewoon doorleeft terwijl je bezig bent. Dus het moet met zo weinig mogelijk overlast, al zal er altijd iets te merken zijn.” 

Fonds 

Om het mogelijk te maken dat er tijdens de uitvoering ook ruimte is voor initiatieven van inwoners en ondernemers, richt de gemeente het Jouw Stukje Zwolle fonds op. De precieze invulling en uitvoering daarvan volgen. 

Principes

De vijf ontwikkelprincipes uit het Ontwikkelprogramma zijn ook de leidraad voor de uitvoeringsagenda: de gezonde, groene en waterrobuuste deltastad, de duurzame en circulaire stad, de ondernemende en creatieve stad, de stad met de menselijke maat en de bereikbare stad. De nadruk ligt op groen en leefbaarheid. De schoonheid van de stad blijft behouden, maar groeit mee met de ontwikkelingen van de tijd. De gemeente stelt de Uitvoeringsagenda vast, maar het is een stuk dat de komende jaren steeds weer aangepast wordt aan de werkelijkheid, zoals nieuwe inzichten of ontwikkelingen.         

Gerard Meijeringh