Afbeelding
Foto: Gerard Meijeringh

Gemeenteraad debatteert over parkeerstrategie 2040 en normaliseren in de jeugdzorg

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeenteraad debatteert vanavond (maandag 4 december) vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Parkeerstrategie 2040. Om 21:10 uur start het debat over de Wijziging gemeenschappelijke regelingen. In de TaK-zaal zijn twee rondetafelgesprekken over Normaliseren in de jeugdzorg en Aanvullend krediet aankoop Stadsfoyer voor huisvesting maatschappelijke partners Stadshagen.

Parkeerstrategie 2040
De beschikbare openbare ruimte voor parkeren wordt door de groei van de stad beperkter. In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s bijgekomen en dat stopt niet. Met de parkeerstrategie 2040 stelt het college de gemeenteraad uitgangspunten voor over hoe de gemeente de komende jaren omgaat met de ruimte voor stilstaande voertuigen (fiets, deelmobiliteit en auto) binnen de verschillende gebieden in Zwolle. Zo wil de gemeente zorgen dat de stad niet dichtslibt, maar toegankelijk én bereikbaar blijft.

Wijziging gemeenschappelijke regelingen
Om 21.10 uur start het debat over de Wijziging gemeenschappelijke regelingen. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Gemeente Zwolle is onderdeel van vier grote gemeenschappelijke regelingen; GGD IJsselland (GGD), Omgevingsdienst IJsselland (OD), Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) en Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Het afgelopen jaar hebben deze organisaties intensief gewerkt aan nieuwe conceptregelingen. De nieuwe conceptregelingen liggen nu voor aan alle gemeenteraden die aan de gemeenschappelijke regelingen deelnemen. De Zwolse raad wordt voor alle nieuwe regelingen voorgesteld om geen zienswijze bij het college in te brengen op de voorstellen van de algemeen besturen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten vóór 1 juli 2024 zijn aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Rondetafelgesprek Normaliseren in de praktijk
Om 19.35 uur begint er in de TaK-zaal een rondetafelgesprek over Normaliseren in de jeugdzorg. Normaliseren is een van de belangrijke thema’s binnen de verandering van de jeugdzorg. Aanbieders van jeugdzorg, maar ook aanbieders in de eerste- en nuldelijnszorg en de sociale basis wordt gevraagd in deze beweging mee te gaan. Toch is nog niet altijd duidelijk wat normaliseren nu precies is; wat ermee wordt bedoeld en wat het doel ervan is.

De gemeenteraad wil daarom graag in gesprek met verschillende partners die bij dit onderwerp betrokken zijn. Het doel van dit gesprek is om tot een definitie van normaliseren te komen (wat verstaan de verschillende partners hieronder), duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van normaliseren (wat valt hier wel en niet onder);inzicht te krijgen in hoe partners in de dagelijkse praktijk normaliseren toepassen en de bestaande afspraken over normaliseren door te nemen.

Aanvullend krediet aankoop Stadsfoyer
Om 21.10 uur begint in de TaK-zaal het rondetafelgesprek over het aanvullend krediet voor de aankoop van de Stadsfoyer voor huisvesting van maatschappelijke partners in Stadshagen. Binnen de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen wordt de Stadsfoyer gerealiseerd als nieuwe maatschappelijke voorziening.

Op 23 mei 2022 heeft de gemeenteraad besloten om 16 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Stadsfoyer. De aankoop kon gedekt worden uit de bestaande exploitatie van het Cultuurhuis door middel van een kostendekkende huurprijs. Sinds het raadsbesluit is het plan van de Stadsfoyer uitgewerkt tot concrete indelingstekeningen met alle partners die gebruik gaan maken van deze locatie. Verder is er gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke visie en missie, die de Stadsfoyer-partners in september 2022 hebben vastgesteld. 

Sinds het raadsbesluit van mei 2022 zijn de bouwprijzen sterk gestegen. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om een aanvullend krediet van 4,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Stadsfoyer, en daarnaast om in te stemmen met het kwaliteitskader Stadsfoyer ter waarde van 822.000 euro. Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met verhoging van het subsidieplafond van de subsidiepartners zodat zij de kostprijs dekkende huur van de Stadsfoyer kunnen betalen.


Gerard Meijeringh