Gerrie Kok (LTO Noord afdeling West Overijssel) overhandigt het zaadmengsel aan deelnemer Borst. -
Gerrie Kok (LTO Noord afdeling West Overijssel) overhandigt het zaadmengsel aan deelnemer Borst. - Foto: Arnita van der Weerd

Grondeigenaren zetten Zwolle in bloei

Algemeen

ZWOLLE - Inwoners en bezoekers van Zwolle kunnen de komende jaren genieten van in totaal drie kilometer bloemrijke randen in het buitengebied. Zes grondeigenaren maken zich sterk voor het beheer van deze randen. 

Op maandag 22 november was de aftrap met het delen van kennis, netwerk en het uitdelen van het zaadmengsel. De bloemrijke randen worden aangelegd op plaatsen waar ze goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Zo dragen de randen niet alleen bij aan een versterking van de biodiversiteit, maar kleuren ze ook letterlijk het landschap en dragen zo bij aan de beleving van het buitengebied. Het inheemse zaadmengsel is nauwkeurig samengesteld en bevat onder andere knoopkruid, wilde cichorei, boterbloemen en rode klaver. Het zijn soorten die vanouds groeien en bloeien langs akker- en weideranden. 

Motie

Het creëren van bloemrijke randen is een uitwerking van de motie ‘Zet Zwolle in bloei’. Het beschikbaar stellen van het zaadmengsel en het beheer voor een periode van zes jaar wordt gefinancierd door de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en LTO Noordwest Overijssel. Landschap Overijssel en de Bijenbeweging Overijssel stellen hun vakkennis beschikbaar en de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta is projectcoördinator. 

project

De zes deelnemers liggen verspreid in Oldeneel, omgeving Windesheim, Hoog Zuthem en omgeving Wijthmen/Herfte. Vier van de zes deelnemers zijn agrarisch ondernemers, aangevuld met één landgoedeigenaar en één particuliere grondeigenaar. “Het is een mooi project om aan mee te doen, in aanvulling op onze inzet voor het landschapsbeheer via de Groen Blauwe Diensten”, aldus een van de deelnemers. Na een grondbewerking, wordt er gezaaid in stroken van drie meter breed. Daarna bepaalt maatwerk het beheer, in goed overleg met Landschap Overijssel.