Afbeelding
Foto: Erik-Jan Berends

Week van de Circulaire Economie moet circulariteit meer onder de aandacht brengen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends) ZWOLLE – De landelijke Week van de Circulaire Economie, die van 7 tot 12 februari wordt gehouden, kent ook in Zwolle diverse activiteiten. De officiële start ervan is in Academiehuis de Grote Kerk met een zakelijke mini-conferentie ‘Vernieuwend ondernemen’.

Waar grote bedrijven al veel met circulariteit bezig zijn, is dat nog in mindere mate het geval bij het MKB – veel in de regio Zwolle aanwezig – en wellicht nog in minder mate bij particulieren, weet Evianne Beijeman. “Het gaat erom dat je de kringloop sluit”, vat ze het begrip circulariteit samen. “Veel zaken waarmee je nog wel wat kan, worden weggegooid of er wordt onnodig afval geproduceerd. De opzet is om producten niet weg te gooien, maar ze – of onderdelen ervan – opnieuw te gebruiken. Of wellicht kunnen anderen er wat mee. Dan is samenwerking heel belangrijk; het zoeken van partijen die wat met jouw afval kunnen. Met circulariteit proberen we veel minder schaarse grondstoffen te gebruiken, zodat de we de aarde niet uitputten.” 

De gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en Kennispoort hebben het initiatief genomen voor de Zwolse invulling van de Week van de Circulaire Economie. Academiehuis de Grote Kerk heeft, in samenwerking met Impactmakers, de praktische zaken opgepakt. Eline Stolk en Beijeman richtten vorig jaar Impactmakers op als bureau, gespecialiseerd in het organiseren van evenementen om iedereen mee te nemen in de overgang naar een circulaire economie. “De opzet is deze week te laten zien hoe circulariteit in de praktijk kan werken”, legt Beijeman uit. 

Uitdagingen

“Op de officiële start komen voornamelijk ondernemers”, vult eventmanager Johan van der Graaf van Academiehuis de Grote Kerk aan. “Zij onderzoeken waar de uitdagingen zitten in de verandering van hun huidige werkwijze naar circulair ondernemen. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat? Dat kan zijn in een bestaand bedrijf, maar ook als je een nieuw bedrijf begint. En waar richt je je als ondernemer op: de regio, provincie of landelijk? En wat is daarbij de rol van de overheid en moet je ondernemingen dwingen of motiveren?”

Op het programma staan daarvoor drie korte debatrondes tussen ondernemers, overheid en publiek. Beijeman: “Zo kunnen we de gesprekken aansprekend houden, veel onderwerpen behandelen en de interactie met het publiek krijgen. Aan de ondernemers worden politici gekoppeld, waaronder de Zwolse wethouder René de Heer en gedeputeerde Eddy van Hijum. Na de gesprekken wordt de bijeenkomst afgesloten met een presentatie van bio-designer Emma van der Leest. Zij ontwerpt en maakt producten met bacteriën en laat de bezoekers zien dat een circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van denken, ontwerpen, produceren en samenwerken.”

“In de zaal zullen vooral ondernemers zitten die enthousiast zijn over circulair ondernemen”, verwacht Van der Graaf. “We hopen echter vooral ook mensen te verwelkomen die de hakken nog in het zand zetten. Er zijn bovendien ondernemers die wel willen, maar niet weten hoe ze circulair kunnen worden. Het is immers een ander verdienmodel. Met circulair ondernemen verdienen ze niet per se minder en zijn ze niet minder succesvol.”

Livestream

De organisatoren kunnen zo’n tweehonderd mensen verwelkomen. “Vlak voor Kerst kregen we de opdracht”, vervolgt De Graaf. “In vier dagen na eerste publicatie hadden we al 25 aanmeldingen. Naast ondernemers zijn ook geïnteresseerde particulieren welkom. Overigens is de bijeenkomst tevens via livestream te volgen.” De eventmanager vindt Academiehuis de Grote Kerk de plek bij uitstek voor de officiële start van de Week van de Circulaire Economie. “Dit is de plek waar je leert, ontwikkelt en stilstaat bij de wereld. Bovendien zijn we flink bezig met verduurzamen, onder meer met 250 zonnepanelen op het dak en het gebruikmaken van warmtepompen. Het gebouw is dat in feite ook, omdat het door alle eeuwen heen is blijven staan en steeds nieuwe bestemmingen heeft gekregen. Voor de restauratie hebben we veel moeten slopen, maar een groot deel daarvan is ook weer opnieuw gebruikt.”

De rest van de Week van de Circulaire Economie zijn er diverse activiteiten die in het teken staan van circulariteit. Burgers kunnen in het weekend van 12 en 13 februari een audiotour maken vanaf het station. “Het is een inspiratieroute waarbij circulariteit wordt gekoppeld aan het verhaal van Zwolle”, weet Beijeman. “De route begint bij het station waar eigenlijk, met de industriële revolutie, het verval is begonnen. Bedrijven en artiesten vertellen in de app wat er al gebeurt en wat er ons in de toekomst nog te wachten staat.”

Meer informatie over de evenementen en het aanmelden is te vinden op https://www.impactmakerszwolle.nl/programma.