Afbeelding
Foto: Pedro Sluiter

Nieuwe toekomst voor centrumgebied Oosterenk

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het Centrumgebied Oosterenk krijgt een nieuwe toekomst: het gebied wordt herontwikkeld tot een duurzame leefomgeving voor wonen, werken en recreëren, met goede verbindingen met de omgeving. Tijdens verschillende participtatiemomenten waren de deelnemers duidelijk over hun wensen voor het gebied: meer groen, meer fietsen, meer kwaliteit. Daarnaast spraken zij hun zorgen over mobiliteit uit en gaven ze aan nieuwsgierig te zijn naar hoe de woningen er uit komen te zien.

Al enige tijd werkt een coalitie van marktpartijen aan een ruimtelijk ontwikkelplan voor Oosterenk. Inwoners van Zwolle zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. Tijdens enkele bijeenkomsten en in persoonlijke gesprekken zijn directe buren en bedrijven, huidige en mogelijk toekomstige bewoners en andere belanghebbenden gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de herontwikkeling. Deze input wordt in het ruimtelijk ontwikkelplan verwerkt. Op www.nieuwbouw-oosterenk.nl staat de tussenstand van het plan en hoe hierop feedback gegeven kan worden. De bijeenkomsten zijn een mooie opmaat naar volgende rondes geweest en doen recht aan de input van de deelnemers.

Centrumgebied Oosterenk
Het centrumgebied van Oosterenk bestaat onder meer uit een aantal locaties rondom ziekenhuis Isala, zoals de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg, de oude bloedbank en kantoorgebouw Matisse aan de Dokter Spanjaardweg. Dit gebied wordt herontwikkeld tot een krachtige stadsbuurt waarin wonen in het landschap én stedelijk wonen, met voorzieningen om de hoek, op natuurlijke wijze gecombineerd wordt. Er ontstaan in de openbare ruimte fijne plekken om te verblijven. De precieze invulling hiervan wordt in de vervolgfase in samenspraak uitgedacht.

Belangrijk onderdeel voor de herontwikkeling is de mobiliteitsstrategie waarin de wandelaar en de fietser voorop staan en deelmobiliteit wordt gestimuleerd. Parkeren voor bewoners én bezoekers gebeurt per deelgebied. In de Stadsrand en op de Kop van Boulevard komen globaal 600 tot 700 woningen. Dit zijn verschillende typen woningen, zowel huizen als appartementen. In alle prijssegmenten, volgens het beleid van de gemeente Zwolle, zowel huur als koop. Voor jong en oud.

De coalitie, bestaande uit BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties, werkt de aankomende maanden het ruimtelijk ontwikkelplan verder uit.

Meedenken en op de hoogte blijven
Via www.nieuwbouw-oosterenk.nl kunnen buren, bedrijven, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de tussenstand van het ruimtelijk ontwikkelplan en er is regelmatig een digitaal spreekuur. Ook kan iedereen zich via de site inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat men in de toekomst op de hoogte blijft van de herontwikkeling en automatisch uitnodigingen ontvangt.

Gerard Meijeringh