Afbeelding
Foto: Gerard Meijeringh

Gemeenteraad debatteert over strategie Deelmobiliteit en voert themadebatten

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De gemeenteraad debatteert maandag 5 februari over de strategie Deelmobiliteit. In de TaK-zaal zijn twee themadebatten. Eerst is er een debat over Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid. Later op de avond is er een themadebat Economie, Werk en Inkomen.  

Raadsdebat strategie Deelmobiliteit, Raadzaal, 19.30 uur

Op het programma staat hoe om te gaan met deelmobiliteit. “Hoe wij om willen gaan met deelmobiliteit is onderdeel van hoe wij op een duurzame manier willen omgaan met vervoeren en verplaatsen in de stad. Met deelmobiliteit bedoelen we de manier waarop voertuigen zoals auto’s, fietsen of scooters door meerdere gebruikers gedeeld kunnen worden. Bijvoorbeeld door een voertuig te huren voor een korte periode, wat flexibel en vaak goedkoper is dan het bezitten van een eigen voertuig. Dit concept moet bijdragen aan minder verkeersdrukte en milieuvervuiling”, aldus de gemeente. 

De mobiliteitstransitie waar Zwolle mee bezig is gaat over meer ruimte voor voetgangers en fietsers en het verschonen van mobiliteit. “Het delen van voertuigen betekent dat er minder ruimte nodig is voor, met name, privéauto’s. Ook het feit dat een gebruiker van deelmobiliteit bij elke verplaatsing een bewuste keuze maakt voor de juiste vervoerswijze, leidt tot minder ruimtegebruik door mobiliteit. In Zwolle leidt dit tot meer lopen en fietsen. Het verminderen en anders reizen draagt bij aan meer ruimte voor nieuwe woningen, voorzieningen, groen, spelen en ontmoeten. Verder leidt het tot een gezondere leefomgeving door minder uitstoot en geluidsoverlast. Het verschonen van mobiliteit draagt eveneens bij aan de klimaat- en energieopgaves van Zwolle.”

De Strategie Deelmobiliteit is een vervolg op vastgesteld beleid zoals de Omgevingsvisie, de Verstedelijkingsstrategie, de Mobiliteitsvisie en bepaalt bijvoorbeeld hoe de gemeente Zwolle omgaat met particuliere en commerciële initiatieven om deelvoertuigen aan te bieden. 

Op 5 februari wordt de raad voorgesteld om deze strategie vast te stellen. De daadwerkelijke uitvoering en financiële bekostiging van de activiteiten en maatregelen wordt integraal over verschillende thema’s afgewogen op basis van het nog vast te stellen mobiliteitsprogramma. Dit mobiliteitsprogramma met voorstel voor de dekking van de uitvoering wordt in het voorjaar van 2024 aangeboden aan de raad.  

Themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid, TaK-zaal, 19.35 uur

Voor het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- Update Burgerberaad Zwolle

- Integrale aanpak en besluit cameratoezicht Katwolderplein

- Rapport ‘Vertrouwen in de gemeente Zwolle’ 

- Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht over huur Rijnlaan 25 als tussenvoorziening statushouders

- Stand van zaken Dutch Metropolitan Innovations traject

- Reflectie Ethische commissie over Dashboards

- Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht jaarverslag 2023 & programma 2024

- Beantwoording artikel 45 vragen Schippersinternaat, opvang Rijnlaan.

Themadebat Economie, Werk en Inkomen, TaK-zaal, 21.10 uur

Voor het themadebat Economie, Werk en Inkomen staan de volgende onderwerpen op de agenda:

- Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen 2023-2025

- Regiodealaanvraag Regio Zwolle

- Motie over de afschaffing van de zoektermijn jongeren

- Toezegging 859: cijfers regionale scholingsregelingen specificeren.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream. 

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerard Meijeringh