Afbeelding
Foto: Pedro Sluiter

Ruim 4400 Zwollenaren delen ideeën over parkeren in Zwolle

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Zwolle staat aan de vooravond van een nieuwe parkeerstrategie. Hoe Zwollenaren  straks leven, werken en ondernemen, heeft invloed op hoe ze zich bewegen. Dit vraagt volgens de gemeente om  andere blik op stilstaande voertuigen op straat. Wat vinden Zwollenaren belangrijk op dit  gebied? Welke kansen zien ze en waar moet de gemeente rekening mee houden? Via een digitale enquête in oktober gaven maar liefst 4439 Zwollenaren hun reactie op de parkeerstrategie waarover de raad naar verwachting voor het eind van het jaar een besluit neemt. “Als bestuur zijn we enorm blij met de grote input van alle Zwollenaren en marktpartijen. Zo kunnen we onze stad samen bereikbaar, gastvrij en leefbaar”, aldus wethouder Gerdien Rots (mobiliteit).   

Met de nieuwe parkeerstrategie beweegt Zwolle volgens de gemeente mee met de ontwikkelingen van de stad. “In vergelijking met zestig jaar geleden is het aantal inwoners van Zwolle verdubbeld. In diezelfde periode zijn er twintig keer zoveel auto’s bijgekomen. Doorgaan op de huidige weg is geen optie, daarvoor is de openbare ruimte te beperkt. Dus vraagt het om een andere manier van bewegen. De  parkeerstrategie draagt er aan bij dat de stad niet dichtslibt, maar leefbaar, toegankelijk, veilig,  gastvrij én bereikbaar blijft. Zo zorgen we in Zwolle voor ruimte voor wonen, werken, ondernemen,  voorzieningen, groen, spelen en aangenaam vertoeven”, aldus de gemeente. 

Vanuit alle wijken werd de enquête ingevuld

Vanuit alle wijken werd de enquête ingevuld. In het voorjaar ging de gemeente om tafel met betrokkenen zoals woningbouwcorporaties, het concilium, exploitanten van parkeeraccommodaties, belangenbehartigers en ondernemers en inwoners  van de binnenstad. In de zomer is er vervolgens gebruikgemaakt van de resultaten van het tweejaarlijkse (brede)mobiliteitsenquête onder het burgerpanel. 5190 mensen hebben hier aan deelgenomen. Tot slot hebben in oktober meer dan 4400 Zwollenaren via een digitale enquête en bij de wijkservicepunten, specifiek gericht op de parkeerstrategie, hun kijk op de hun straat en wijk gegeven. 

“Uit de gesprekken met woningcorporaties en het concilium bleek dat om gebiedsontwikkelingen in en om het stadshart mogelijk te maken, het verlagen van de parkeernorm noodzakelijk is, want dat geeft meer ruimte voor woningen en groen. Ondernemers gaven vooral aan belang te hebben bij een goede bereikbaarheid. Vanuit alle wijken hebben mensen hun kansen en zorgen aangegeven. Als kansen werden vooral genoemd: meer groen en daardoor een rustiger straatbeeld en één of meer plekken om te ontmoeten, meer parkeermogelijkheden en zo minder overlast in de wijk, hubs in de nabijheid geven meer ruimte voor een groene, veilige en leefbare wijk. Als zorgen werden vooral benoemd: bij nieuwe woningen te weinig parkeerruimte, minder mogelijkheden om in eigen straat of bij de woning (vanwege gezondheid) te kunnen parkeren, winkels minder bereikbaar voor klanten, hogere kosten en wonen in binnenstad minder aantrekkelijk.”  

Vijf uitgangspunten parkeerstrategie 

De parkeerstrategie hanteert de volgende uitgangspunten: De eerste is dat Zwolle van ons allemaal is. “Dat betekent dat de openbare ruimte in eerste instantie ook echt openbaar is. Boodschappen uitladen, iemand thuisbrengen, laden en lossen: het blijft mogelijk. Parkeren voor de deur wordt minder vanzelfsprekend maar is wel mogelijk in de buurt.” Het tweede uitgangspunt is Groen waar het kan: “een groene omgeving verbindt en draagt bij aan ‘buitengeluk’. Daarom creëert de gemeente een betere balans tussen parkeerplekken en groen.” Het derde punt: een helder beleid met ruimte voor specifieke behoeften. De gemeente wil rekening houden met doelgroepen, zoals inwoners, ondernemers, bezoekers en doelgroepen zoals mindervaliden. 

Als vierde kijkt de gemeente per deelgebied wat de mogelijkheden zijn. Daarvoor komt er meer focus op voetgangers en fietsers. En als vijfde wil de gemeente met de parkeeropbrengsten de stad versterkten; met de opbrengsten uit parkeergeld bekostigt de gemeente het beheer en onderhoud van auto- en fietsparkeren. “Parkeergeld moet geen verdienmodel zijn, maar een investeringsmodel in goede bereikbaarheid, gastvrijheid en leefbaarheid van onze mooie stad”, zo ligt wethouder Rots toe. 

Stapsgewijs 

Bovenstaande maatregelen worden niet van de ene op de andere dag ingevoerd. De gemeente voert ze stapsgewijs in. En neemt hiervoor de komende tien tot vijftien jaar de tijd. 

Hoe verder? 

De parkeerstrategie beschrijft een aantal maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van betaald parkeren, verschillende parkeertarieven en collectieve parkeeralternatieven. De uitwerking en fasering hiervan volgt nadat de gemeenteraad de parkeerstrategie heeft vastgesteld. “Bij de verdere uitwerking wordt de stad betrokken, om zo samen tot goede oplossingen, maatregelen en een concrete planning te komen. 

De parkeerstrategie en bijbehorende stukken zijn te vinden op de site van de gemeente Zwolle.  

Gerard Meijeringh

Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18
Afbeelding
Typhoon bij Plato tijdens Recordstoreday Algemeen 22 apr, 08:16