Stille aandacht voor vrede
Stille aandacht voor vrede Foto: Sytse Tjallingii

Voorbereiding VREDESWEEK 2024 gestart

· leestijd 1 minuut Nieuws Ingezonden

De Vredesweek 2024 is dit jaar van 14 tot 22 september. Noteer dit vast.

Op 15 april is gestart met het voorbereiden van de Vredesweek in Zwolle. Het landelijk thema is “Samen voor Vrede Nu!”. Vertegenwoordigers van diverse organisaties in Zwolle (kerken, Vredesplatform, Humanistisch Verbond, SLAG) willen een bijdrage leveren met eigen initiatieven. Denk aan een Run4Peace, een workshop over “in gesprek met een onbekende”, een gesprek over het dilemma: Dialoog bevorderen tegenover Wapenleveranties bevorderen. De coördinatie wordt verzorgd door het Vredesplatform Zwolle: www.vredesplatformzwolle.com 

Ideeën zijn welkom via vredesplatformzwolle@gmail.com

Over de Vredesweek

De vredesweek wordt landelijk in vele plaatsen in Nederland georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met PAX (www.paxvoorvrede.nl). De vredesambassades in de diverse plaatsen houden contact met PAX en met elkaar. Samen is ook het thema voor de komende vredesweek tot stand gekomen. Vrede maken moeten we samen doen. En het liefste nu, gezien de vele slachtoffers van oorlogen, zoals in Oekraïne en Palestina. En ook voor het klimaat is het wapengebruik en de wapenproductie desastreus. Aandacht hiervoor is in deze tijd meer dan nodig!

Over het Vredesplatform Zwolle

Een kleine kern van vijf mensen bundelt de activiteiten die plaatsvinden in de Vredesweek in Zwolle. In de uitgebrachte flyer staan de activiteiten door de week vermeld. Door het jaar heen zijn er ook enkele activiteiten. Soms sluit het Vredesplatform aan bij activiteiten van anderen, bv. bij een actie van Grootouders voor het Klimaat of een Wake voor de slachtoffers in en rond Gaza.

Het Vredesplatform organiseert zelf de Walk of Peace. Dit jaar is de bedoeling deze Walk of Peace te organiseren op de Internationale Dag van de Vrede, 21 september, in de wijk Kamperpoort.