Eén van onze collectanten op pad.
Eén van onze collectanten op pad. Leger des Heils

Leger des Heils zoekt collectanten

Algemeen Ingezonden

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Zwolle, Hattem, Dalfsen, Heino en Wijhe voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

In deze crisistijd is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om, soms op creatieve manieren, zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Zo zijn er digitale 'koffie-uurtjes' ontstaan en wordt telefonisch contact gezocht.

De behoefte aan contact en directe hulp is enorm.
Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. 
Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien wordt de buurt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28 november. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen. Aanmelden kan via mailadres Collectelegerdesheils@gmail.com of via telefoonnummer 06-1340 7121.