Afbeelding
Eigen foto

Gemeente Zwolle maakt ook prestatieafspraken met kleinere corporaties

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Naast de drie grote corporaties (deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang) zijn er nog andere corporaties actief in Zwolle. Met die corporaties heeft de gemeente Zwolle nu ook prestatieafspraken gemaakt.

Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over duurzaamheid, betaalbaarheid en levensloopbestendig wonen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de raad om ook deze corporaties onderdeel van de overleggen te maken tussen gemeente en markt. Wethouder Ed Anker: “Naast een uitgebreid afsprakenpakket met de grote corporaties hebben we nu ook afspraken gemaakt met de andere partijen in de markt. Goed om zo de kleinere corporaties te kunnen betrekken bij de woonopgave in Zwolle en ook te leren van hun specifieke kennis en ervaring.” De afspraken zijn gemaakt met de corporaties Wetland Wonen, Woonzorg Nederland, Habion en SSH (Studentenhuisvesting). De prestatieafspraken per corporatie kunnen op inhoud verschillen. De afspraken met de grote corporaties, die samen de grootste bijdrage leveren aan wonen in de gemeente Zwolle, zijn vastgelegd voor 2021.

Zorg

Woningen voor mensen die ook zorg nodig hebben, heeft een belangrijke plek gekregen in de afspraken met alle woningcorporaties. Zo wil de gemeente goed in beeld krijgen hoeveel woningen er voor deze mensen zijn en hoeveel er nog nodig zijn. Ook wil de gemeente de doorstroming naar geschiktere woningen te verbeteren. De corporaties beginnen met een onderzoek naar meer mogelijkheden van tussenvormen tussen zelfstandig wonen en bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of begeleid wonen. Met reacties van de inwoners hoopt de gemeente met de corporaties de juiste stappen te zetten. “Met Woonzorg en Habion hebben we nu nog twee partners in de markt met de nodige expertise op dit terrein, waarmee we nu ook afspraken hebben gemaakt”, aldus Anker.

Natuur

De overige afspraken met alle woningcorporaties gaan over voldoende aanbod sociale huurwoningen, betaalbaarheid en klimaatadaptatie, maar ook om meer ruimte te maken voor natuurinclusief bouwen. Dat laatste wil zeggen bouwen met meer aandacht voor de natuur om ons heen, zoals plekken voor vleermuizen, nestkasten en insecten.

De toegevoegde corporaties zijn: Wetland Wonen, Woonzorg Nederland, Habion en SSH.

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 5 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 5 uur geleden