Afbeelding

Zwolle bouwt zevenhonderd sociale huurwoningen

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - In de periode 2016-2019 worden ruim zevenhonderd sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.

De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op veertien locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, 239 in aanbouw en van 110 woningen begint de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis zijn begonnen. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens honderd woningen met een lage huurprijs bij. De totale sociale woningbouwproductie bestaat uit reguliere bouw, versnellingsactie en tijdelijke woningen. Na aftrek van sloop en verkoop van woningen is de voorraad met zevenhonderd sociale huurwoningen toegenomen.

“De vraag naar woningen in Zwolle is en blijft groot”, volgens de gemeente Zwolle. “Om te voorzien in de woningbehoefte zijn er de komende tien jaar zesduizend extra woningen nodig: netaalbaar en toekomstbestendig, zowel in de koopsector, particuliere en sociale huursector. Voor de komende jaren betekent dit minimaal zeshonderd woningen per jaar. Dit jaar stellen corporaties, bouwers, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente (verenigd in het concillium) een ontwikkelstrategie wonen op. Samen willen zij er voor zorgen dat iedere nieuwe woning raak is.”