Afbeelding
Foto: Eigen foto

Certificering veilig bedrijventerrein Voorst is afgerond

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Bedrijventerrein Voorst in Zwolle is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein waar het veilig ondernemen is. Dat is de conclusie uit het Plan van aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen dat de ondernemersvereniging Voorst, gemeente Zwolle, Securitas, politie en brandweer samen hebben opgesteld. 

In dit plan worden voor de periode 2022-2024 nieuwe afspraken gemaakt op welke wijze de onderlinge samenwerking kan worden voortgezet en hoe het bedrijventerrein schoon, heel en veilig kan blijven. Sinds 2015 werken de partijen hierin met elkaar samen. Opvallend is dat sindsdien de overlast en onveiligheid op het bedrijventerrein enorm is afgenomen. De onveiligheidsgevoelens op het bedrijventerrein zijn afgenomen van 32 procent naar 12 procent en het aantal vernielingen aan bedrijfsgebouwen is gedaald van 45 procent naar 5 procent. 

Onderhoud

Ook is de tevredenheid onder ondernemers over het onderhoud en beheer van het bedrijventerrein toegenomen van 60 procent naar bijna 80 procent. Dit is ook terug te zien in de incidentencijfers van de politie. Deze cijfers zijn volgens de organisaties te danken aan de vele investeringen die zowel gemeente als bedrijven in de afgelopen jaren hebben gedaan: wegen zijn opgeknapt, de openbare verlichting is vernieuwd en diverse bedrijven hebben fors geïnvesteerd in hun bedrijfspanden en percelen. 

Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren zijn het in stand houden van het huidige kwaliteitsniveau op het bedrijventerrein en de aanpak van de overlast door vrachtwagenparkeren. Ook wil de Ondernemersvereniging Voorst meer aandacht gaan besteden aan de risico’s van ondermijnende activiteiten binnen bedrijven en cybercriminaliteit. Meer bewustwording hierover bij bedrijven is een belangrijke eerste stap.

Onlangs heeft een KIWA-auditor een externe audit over de veiligheid op Voorst uitgevoerd, samen met de KVO-werkgroep van alle betrokken partijen. Op basis van deze audit is een nieuw certificaat Veilig Bedrijventerrein Voorst uitgereikt. Dit certificaat is aan alle leden van de ondernemersvereniging verstrekt. Met behulp van dit certificaat zijn er mogelijkheden om korting op de verzekeringspremies te ontvangen.