Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Karakteristieke lindes blijven behouden voor Holtenbroek

Algemeen

ZWOLLE - Drie volwassen lindes langs de Klooienberglaan in Zwolle hebben een nieuw thuis. Door de aankomende dijkversterking konden de bomen niet blijven staan op hun huidige locatie. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verplantte met een hoge kraan de bomen naar hun nieuwe plek, zo’n 250 meter verderop.

De drie lindes maken onderdeel uit van een groep van ongeveer dertig bomen langs de Klooienberglaan/Industrieweg. Vanwege de dijkversterking moesten hiervan 17 bomen ruimte maken. Om groen te sparen, onderzochten deskundigen van de onderzoeks- en adviesbureau Bomenwacht Nederland welke bomen geschikt zijn om te verplanten. Daaruit kwamen de drie lindes: ze zijn gezond en sterk genoeg om op een nieuwe plek verder te leven. Na het verplanten, kunnen de lindes nog vele jaren mee. Ze vormen een waardevolle aanvulling op de bestaande bomengroep bij wijkboerderij De Klooienberg.

Stadsdijken Zwolle

De Stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt.

Meer informatie www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle en www.hwbp.nl.

Afbeelding
Afbeelding

Gerard Meijeringh