Afbeelding
Eigen foto

Damwanden drukken in plaats van trillen geeft minder hinder

Algemeen

ZWOLLE - Om te onderzoeken of de bodem bij de dijkversterking Stadsdijken Zwolle zich leent voor het drukken van damwanden in plaats van trillen, heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten ‘drukproef’ uitgevoerd. Het in de grond drukken van damwanden is op enkele locaties langs de dijk nodig vanwege beperkte ruimte, aanwezigheid van beschermde natuur en om hinder door geluid en trillingen te beperken. 

Met een speciale installatie – de silent piler – werden damwanden van zeventien meter lang in de bodem geduwd. Het doel van de proef is om vóór de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking zekerheid te hebben dat de damwanden op de gewenste diepte kunnen worden aangebracht. Van de in totaal circa 8,5 kilometer aan damwanden die de grond in moeten, wordt zo’n 20 procent gedrukt (1,7 kilometer), verdeeld over verschillende locaties langs het dijktraject.

Stadsdijken Zwolle

De stadsdijken in Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat hierbij om een bijzonder traject: van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Naar verwachting gaat dit najaar de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 15 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 20 uur geleden