Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Studio Nauta & Mulder Zonderland wint prijsvraag Nieuwe bouwcultuur in Zwolle

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De ontwerpprijsvraag ‘Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle’ is gewonnen door Studio Nauta& Mulder Zonderland in samenwerking met Schipper Bosch, Solid Timber, Studio Joost Emmerik, Treetek, DWA, BC Materials en And The People met het plan Nieuwe Veenmarkt. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, vindt dat sprake is van een integraal en inclusief plan dat getuigt van zowel idealisme als realiteitszin. Het ontwerp biedt hoge verwachtingen voor uitwerking in het vervolg. Hiertoe is de gemeente Zwolle voornemens een opdracht te verstrekken. Dat is vanmiddag bekendgemaakt door wethouder Gerdien Rots.

De jury constateerde dat ook de twee andere plannen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe bouwcultuur. “De drie zeer verschillende voorstellen tonen aan dat het noodzakelijk is om het samenleven met andere levende organismen in de toekomst anders te definiëren, aldus de jury.

Duurzame samenleving
De gemeente Zwolle heeft de prijsvraag uitgeschreven omdat zij inwoners en ondernemers in de stad en regio wil stimuleren bij de transitie naar een meer duurzame samenleving. Wethouder Rots: “Ambitieuze plannen op het gebied van groen, klimaat, water en duurzaamheid gaan hand in hand met bouwen aan communities: gemeenschappen waarin mensen zich gekend en gezien weten. Daarom hebben wij aan ontwerpteams gevraagd om een ontwerp dat biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar is te realiseren. De plannen bevatten onder meer woningbouw in diverse vormen, typen en prijscategorieën, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte”. 

Reacties bewoners en rapport van de jury
De tentoonstelling van de plannen, die voorafgaand aan het jurybesluit plaatsvond in de Elbertsschool, werd druk bezocht. Uit de reacties van bezoekers sprak veel belangstelling voor de nieuwe bouwcultuur. Ook werd gewezen op het belang van blijvende betaalbaarheid van de woningen. De meningen liepen hier en daar sterk uiteen, bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen. Alle plannen konden rekenen op zowel grote waardering als op kritische kanttekeningen en er zijn ook aanbevelingen gedaan voor verdere planontwikkelingen. De reacties zijn meegegeven aan de jury en te lezen in het rapport dat de jury heeft uitgebracht aan de gemeente. Dit juryrapport kan hier worden gedownload.

Jury
De jury van de prijsvraag bestond uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, placemaker bij gooitz. Secretaris van de jury was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Nieuwe bouwcultuur
Met de prijsvraag voor biobased en natuurinclusief bouwen in het stedelijk gebied in Zwolle zijn nieuwe stappen gezet in de context van het programma Een Nieuwe Bouwcultuur van het College van Rijksadviseurs. Dit programma is gericht op innovatie in de gebouwde omgeving, zowel in klimaateisen als in woonwensen. De teams die plannen voor de Nieuwe Veemarkt hebben gemaakt bieden uiteenlopende mogelijkheden om van te leren; niet alleen voor en over de opgave in Zwolle, maar ook met het oog op vakontwikkeling, bouwpraktijk en regelgeving. 

Meer informatie
De Nieuwe Veemarkt in Zwolle verandert in de komende jaren, van de plek van de vroegere veemarkt en de IJsselhallen naar een toekomstbestendige groene prettige nieuwe woonbuurt. Zwolle wil hierbij nadrukkelijke aandacht vragen voor duurzaam grondstoffengebruik. Meer informatie over de Nieuwe Veemarkt staat op zwolle.nl/nieuwe-veemarkt.

Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer. Partners in deze prijsvraag zijn de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en deltaWonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering is begeleid door Architectuur Lokaal.

Gerard Meijeringh

Kaart van de gebieden in Overijssel en Gelderland getroffen door de overstromingen in 1825.
Nieuw project over de Overijsselse watersnoodramp van 1825 en de lessen hiervan voor het waterbeheer van de toekomst Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Theatervoorstelling over het geweten van de laatste secretaresse van Hitler te zien in Odeon Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
De Passerelle, de nieuwe duurzame loopbrug over het spoor, komt naar Zwolle: Aangepast bus- en treindienstregeling Algemeen gisteren
Afbeelding
112 Zwolle: Bestelbus knalt tegen een lichtmast: Bestuurder spoorloos 112 21 apr, 13:16
Afbeelding
Openluchtbad Zwolle opent deuren op Koningsdag: Voorverkoop tot en met 26 april Algemeen 21 apr, 12:08
Afbeelding
Saxofoonkwartet Quatro Saxophoni bij Theeschenkerij Oldeniel Algemeen 21 apr, 10:02