Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Gemeente aan de slag met verduurzaming eigen gebouwen

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeente Zwolle gaat in 2024 aan de slag met het aardgasvrij en duurzaam maken van vijf gemeentelijke gebouwen. Zwolle wil een voorbeeld geven in de energietransitie en verduurzaming van gebouwen, onder meer door het eigen vastgoed en energieverbruik in de openbare ruimte aan te pakken. Het uiteindelijke doel is een klimaatneutraal Zwolle in 2040.

Zwolle werkt daarvoor een routekaart uit voor de verduurzaming van de maatschappelijke panden in gemeentelijk eigendom. Die routekaart beschrijft hoe en in welke volgorde de gemeente haar eigen gebouwen wil verduurzamen en wat dat gaat kosten. De schoolgebouwen worden daarin niet meegenomen, daarvoor loopt een apart traject.

Het college van B en W wil niet wachten met de werkzaamheden tot de routekaart is vastgesteld en heeft daarom alvast een aanvraag gedaan bij het Rijk voor de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed. Het Rijk heeft – na loting vanwege de overweldigende vraag - voor het aardgasvrij maken van vijf Zwolse gebouwen een bijdrage toegekend van in totaal 1,5 miljoen euro. Het gaat om de gymzaal aan de Gouwe (Aalanden), ateliergebouwen aan het Koewegje en aan de Bagijneweide, de brandweerkazerne aan de Marsweg en het gebouw van stichting Focus aan de Zerboltstraat.

Er is subsidie verkregen voor 30 procent van de kosten van het isoleren van de gebouwen en van de nieuwe verwarmingsinstallaties. De gemeente moet zelf de resterende kosten voor haar rekening nemen voor het aardgasvrij maken. Het college vindt het logisch om daarbij dan meteen ook de verlichting te vervangen door zuinige ledverlichting en waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen.

Wethouder Vastgoed, Monique Schuttenbeld: “We zijn blij met deze bijdrage van het Rijk, daarmee kunnen we een volgende stap zetten in het verduurzamen van onze gebouwen. Vorig jaar hebben we al de voormalige Statenzaal in de Diezerstraat en het oude politiebureau aan de Luttekestraat aangepakt en klaar gemaakt voor de toekomst. Mooi dat we nu, vooruitlopend op de routekaart, snel verder aan de slag kunnen met deze vijf gebouwen. Daarvoor moeten we zelf ook de portemonnee trekken en nu snel de voorbereidingen oppakken om het werk op tijd af te maken, want het Rijk eist wel dat het aardgasvrij maken van deze panden voor februari 2025 klaar is.”

Naar verwachting zal het college komend voorjaar de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed aan de gemeenteraad voorleggen met een voorstel voor de financiering ervan. Voor de aanpak van de vijf gebouwen wordt daarop vooruitlopend nu al een krediet gevraagd aan de gemeenteraad.

Gerard Meijeringh