Afbeelding
Foto: Sigrid Aalfs

Kefas vertaalapp maakt het mogelijk kerkdienst in andere talen mee te maken

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het is meestal niet eenvoudig voor mensen met een andere nationaliteit, om een Nederlandse kerkdienst mee te maken, die ze begrijpen. Of om helemaal mee te draaien in het kerkelijke leven. De taal alleen al is vaak een struikelblok. De Opstandingskerk wil deze mensen helpen door middel van de Kefas vertaalapp. Dit is een app die het Nederlands, geschreven en gezegd in de kerkdienst, vertaalt naar allerlei talen. Zo kunnen buitenlandse kerkgangers en vluchtelingen de kerkdienst meebeleven in hun eigen taal.

(door Sigrid Aalfs)

Pieter Messelink is coördinator van de Kefas vertaalservice Opstandingskerk. “Per keer zijn er zo’n drie tot vijf mensen die op deze manier meekijken met de dienst. We zijn blij met en tevreden over de reacties over Kefas.” 

Teksten als psalmen en gezangen en dergelijke, zet de dominee vóór de zondag al in de vertaalapp. Alles wat tijdens de kerkdienst op zondagmorgen gezegd wordt, wordt door een snelle typist direct verwerkt. De Kefas app vertaalt deze Nederlandse woorden naar het Engels. Daarna vertaalt Kefas dit naar een andere taal. De app kan dit wel met meer dan honderd talen. “Onze vertaalservice bestaat uit zeven mensen die snel kunnen typen, één per zondag. ” 

Messelink heeft iets met andere talen en culturen. Hij woonde in Ruanda en reisde onder meer naar India. “Nederland heeft zo’n andere cultuur. Ik wil graag mensen helpen hier te integreren. Van een Braziliaan afgelopen zondag hoorde ik dat hij zich meer betrokken voelde bij de dienst, vanwege het Portugees. En een Chinese mevrouw vertelde me dat ze door Kefas het Nederlands beter onder de knie krijgt.” 

De talen Portugees, Farsi (Arabisch) en Oekraïens werden afgelopen zondag gebruikt. “We doen dit als kerk, waarschijnlijk zijn we de eerste in Zwolle, omdat we mensen een mooie, open gemeenschap willen bieden. De mensen die een taal, bijvoorbeeld het Farsi, gebruiken via Kefas, vormen een groep; dit heet een telegram. Als iemand in een telegram zit, kan die met anderen in dezelfde groep contact leggen. Het is een netwerk. Als je deel uitmaakt van een groep, kan je dat een goed gevoel geven. Een groep die voor ieder toegankelijk is”, aldus Messelink. 

De Opstandingskerk heeft ongeveer achthonderd leden. “Dan kan iemand zich wat verloren voelen. Daarom vinden we kleine groepen belangrijk. In deze snelle tijd kunnen mensen zich eenzaam voelen. Onder andere met de Kefas vertaalservice willen we proberen dat tegen te gaan. We willen verbinden. De Opstandingskerk wil als kerk aanwezig zijn, daar waar mensen, gelovig of niet-gelovig, op ons pad komen.” Foto: Sigrid Aalfs Onderschrift: “We willen mensen helpen zich met elkaar te verbinden, de Kefas app is daar een mooi middel bij,” vertelt Pieter Messelink.

Gerard Meijeringh