De Bron en De Matenburcht fuseren en gaan op in basisschool De Zuidster

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

(door Erik-Jan Berends)ZWOLLE - Het grote aantal basisscholen in Zwolle-Zuid en het afnemend aantal kinderen in de wijk, hebben geleid tot een fusie van De Matenburcht en De Bron. Nu gevestigd aan de Munterkamp gaan de twee scholen als één verder.Vrijdag was de feestelijk onthulling van de nieuwe huisstijl van christelijke basisschool De Zuidster op de nieuwe locatie. Directeur Sjoerd Feenstra is sinds januari 2011 actief in Zwolle. Toen hij in dienst trad, was er bij overkoepelende organisatie Vivente al sprake van een fusie. ?Het afgelopen schooljaar zijn beide scholen al intensief gaan samenwerken en werd er al met één team gewerkt. Zowel personeel als leerlingen zijn inmiddels heel goed versmolten?, volgens Feenstra.Brede schoolMet het definitief worden van de plannen, moesten er ook verhuizingen worden geregeld. De Bron zat al aan de Munterkamp en daar is nu De Matenburcht aan toegevoegd dat aan de Tichelmeesterlaan was gevestigd. Openbare basisschool De Gerenhof is vertrokken uit de Munterkamp, heeft de naam De Marshof gekregen en is bij de Marsweide aan de Tichelmeesterlaan ingetrokken. Het resultaat is dat nu De Zuidster, katholieke basisschool De Wingerd en Travers aan de Munterkamp zijn gevestigd. ?Samen vormen we de brede school Gerenlanden?, legt Feenstra uit. ?Het is onze ambitie om onze programma's op elkaar af te stemmen en een grotere binding te krijgen met het wijkcentrum. Daarbij spelen de combinatiefunctionarissen van de gemeente een belangrijke rol. Zij zorgen voor activiteiten met gym- en muziekonderwijs na schooltijd en contacten met de bibliotheek. Met al deze combinaties hopen we op meer activiteiten voor de school en de wijk.?Voor wat de Zuidster wordt het volgens de directeur een kwestie van opnieuw profileren. ?In de hoogtijdagen hadden De Bron en De Matenburcht ieder 300 leerlingen, De Zuidster telt er nu 220. Inmiddels hebben we weer redelijke aanwas. Als De Zuidster geven we solide onderwijs en gaan we niet experimenteren. Wel introduceren we ?passend-plus' -onderwijs voor kinderen die meer in hun mars hebben, niet alleen tussen de oren, maar ook met hun handen.? ?Wij gaan uit van de drieslag hart, hoofd en handen. In een speciaal techniek-lokaal kunnen de kinderen uitvinder zijn en onderzoek doen. Voor deze lessen hebben we samenwerking op het oog met het Deltion College en Windesheim. Van hen verwachten we dat ze apparaten leveren die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Het zou overigens ook mooi zijn als het bedrijfsleven zou aansluiten.?Voor Feenstra staat De Zuidster voor wilskracht, aanmoediging en overtuiging. ?Durf je grenzen te verleggen en leg je niet neer bij beperkingen.? Foto: PhotoPress Images/Pedro Sluiter

Op het moment voor zijn herstel haatte hij zichzelf. "Mijn leven was toen een neerwaartse spiraal naar de hel."
Ruben Runhaar debuteert met autobiografie 'Lieve klootzak' Algemeen 22 apr, 12:17
Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18