Afbeelding
Eigen foto

Gemeente Zwolle wil inwoners laten wonen op een plek die bij hen past

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders wil in de komende jaren een antwoord krijgen op de vraag hoe ervoor te zorgen dat inwoners die hulp of begeleiding nodig hebben zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen op een plek die bij hen past.

Ook wil het college weten welke woonvormen hierbij horen en welke voorzieningen. Voor dit vraagstuk is het Programma Wonen en Zorg opgezet. Betaalbare huisvesting voor inwoners die zorg nodig hebben, passende woon-zorgarrangementen én meer samenhang tussen wonen, welzijn en zorg in de wijken, dát is waar de gemeente de komende jaren, samen met diverse partners de aandacht op wil richten.

Woningaanbod

“De Zwolse samenleving verandert”, constateert het college. “Oudere mensen wonen langer zelfstandig thuis en meer mensen die zorg of (een vorm van) begeleiding nodig hebben gaan zelfstandig wonen. Omdat we ook voor de toekomst willen dat iedereen mee kan blijven doen (inclusieve samenleving) is het nodig dat we passende, toekomstbestendige woningen en woonvormen met bijbehorende voorzieningen bieden. Een voorbeeld hiervan is het begeleid wonen in het nieuwe appartementencomplex aan de Geert Grootestraat.” Wethouder Wonen Ed Anker: “We willen ervoor zorgen dat onze inwoners zoveel mogelijk thuis, in hun eigen omgeving, de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar het woningaanbod en of we voor iedereen een geschikte woning hebben. Samen met inwoners en woningbouwcorporaties gaan we op zoek naar oplossingen.”

Zorgbehoeften
Het programma Wonen en Zorg richt zich op de samenwerking tussen diverse partners in de stad, zoals woningcorporaties, en zorg- en maatschappelijke organisaties. Het doel is om er samen voor te zorgen dat wonen- en zorgbehoeften van inwoners goed op elkaar aansluiten en dat er een goede verbinding komt in de wijken. Alleen zorgen voor voldoende geschikte woningen voor inwoners die zorg of begeleiding nodig hebben, is volgens het college niet genoeg. “Ook maatschappelijke voorzieningen in een buurt of wijk moeten op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan ontmoetingsplekken, dagbesteding en het zorgen voor voldoende beweging.”

Sportbuurthuis 

Wethouder Zorg Dorrit de Jong: “Meer dan dagbesteding moet de sociale basis (ontmoetingsplekken, buurthuizen, vrijwilligerswerk) zorgen dat mensen die zorg en begeleiding nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen in de buurt. Er wordt steeds meer samengewerkt in de wijken. Afgelopen weekend was ik nog bij voetbalvereniging CSV’28. Zij hebben onlangs een contract getekend met Philadelphia, die onder meer dagbesteding verzorgt voor mensen die begeleiding nodig hebben. De cliënten van deze organisatie voeren met veel enthousiasme allerlei werkzaamheden uit voor de sportclub. Van het verzorgen van koffie en thee tot het schoonmaken van het gebouw. Ook met andere organisaties in de wijk wordt verbinding gelegd. Zo wordt een sportclub een sportbuurthuis.’

Besluitvorming

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over het programma Wonen en Zorg. De stukken zijn te vinden op zwolle.nl/gemeenteraad. Ook de Participatieraad heeft advies uitgebracht en de reactie van het college hierop zijn eveneens bij deze stukken te vinden.

Afbeelding
Meisje Djamila debuteert met kinderboek en zorgt voor lange rij bij Boekhandel Van der Velde Algemeen 8 uur geleden
Wethouder Rots en gedeputeerde Dadema (l) nemen de fietsstraat in gebruik.
Fietsstraat Wijhe-Zwolle officieel geopend, maar zorgen over fietsveiligheid blijven Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
GMZ wil elk jaar bevrijdingsconcert brengen op de dag van de Zwolse bevrijding Algemeen 9 uur geleden