Afbeelding
Foto: Eigen foto

Regio ontvangt 3 miljoen euro extra voor dak- en thuislozen

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE – De regio Zwolle heeft vanuit het Rijksprogramma Een (t)huis, een toekomst 3 miljoen euro extra financiering ontvangen voor inwoners die om wat voor reden dan ook dak- of thuisloos raken. Zij vormen een kwetsbare groep in onze samenleving, meldt de gemeente Zwolle.

“Daarbij komt dat dakloos zijn naast persoonlijk leed ook grote maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Herstel begint bij een huis: daarom staat een plek om te wonen aan de basis van elk hulpverleningstraject van dak- en thuislozen. In onze regio willen we de beweging van opvang naar wonen verder vormgeven.”

Begeleiding
De regio heeft vorig jaar een plan met initiatieven ingediend bij de ministeries van VWS en BZK waarmee dak- en thuisloosheid in de regio kan worden voorkomen of verholpen. Dit plan is volgens de gemeente positief ontvangen in Den Haag. In de decembercirculaire is hiervoor 3 miljoen euro toegekend aan deze regio. Met deze extra impuls worden nieuwe opvangmogelijkheden ontwikkeld en er wordt geïnvesteerd in extra en andere soorten van begeleiding van dak- en thuislozen.


Wooncoach
Zo is begin dit jaar begonnen met wooncoaches. Zij ondersteunen mensen die lichte ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Denk aan tuinonderhoud of advies over hoe je je kunt gedragen als goede buur. In de proef zijn tien woningen beschikbaar gesteld voor mensen die nu verblijven in de maatschappelijke opvang. De eerste resultaten zijn positief, aldus de gemeente. Alle beschikbare plekken zijn inmiddels gevuld.

Talentenplein
Ook is het Talentenplein in november 2020 begonnen. Dit is een concept waarbij studenten samenleven met jongeren die wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het zelfstandig wonen. Zij wonen samen op een verdieping in een studentenflat aan de Pannekoekendijk. De gemeente: “Er is veel animo voor deze woonvorm, zowel bij de studenten als de jongeren.”

De Herberg
Gasten van opvanglocatie de Herberg verblijven nu in slaapzalen. Om de gasten meer privacy en ruimte te kunnen bieden, worden kleinere ruimtes gemaakt waarin ze meer rust kunnen vinden. De tijdelijke geplaatste units laten zien dat dat goed bevalt, meldt de gemeente. Een besluit over hoe deze nieuwe opvangmogelijkheid er precies uit komt te zien wordt rond de zomer genomen.

Housing First
In Zwolle is Housing First Volwassenen al enige jaren een begeleidingsconcept. Dit jaar wordt begonnen met Housing First Jongeren. Het programma richt zich op dak- en thuisloze jongeren die vanwege hun complexe problematiek tot nu toe geen passende hulp ontvangen. De jongeren hebben volgens de gemeente een eigen plek nodig waar zij in hun eigen tempo kunnen groeien naar volwassenheid. Daarvoor ontvangen zijn intensieve begeleiding. De woningcorporaties hebben hier vijf woningen voor beschikbaar gesteld.

Positief
Mensen die geen ernstige psychiatrische problematiek of verslaving hebben een onderkomen aanbieden bij particulieren die een kamer leeg hebben staan. Dat is waar Onder de Pannen voor staat. Het geld wordt ingezet om dit project ook in deze regio op te zetten. Wethouder Sociaal Domein, Dorrit de Jong over de Rijksgelden: “Het is ontzettend positief dat we met dit extra geld aan de slag kunnen met de verbetering van de opvang en begeleiding van de dak- en thuislozen in onze regio. De ideeën die we al op stapel hadden staan, kunnen we nu versneld uitvoeren. Heel belangrijk, want hiermee kunnen we echt groot verschil gaan maken in het leven van onze inwoners. Ik verwacht dan ook veel van de nieuwe projecten, zoals Housing First Jongeren en Onder de Pannen. Samen met de regiogemeenten en betrokken organisaties zetten we ons in om deze projecten tot een succes te maken.”