Afbeelding

Aanbesteding stadsdijken begonnen

Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met de Europese aanbesteding van het project Stadsdijken Zwolle. Marktpartijen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze innovatieve aanbesteding.

In september 2017 besloot WDODelta aan de slag te gaan met de dijkversterking. Samen met verschillende partijen en bewoners is bepaald hoe deze er op hoofdlijnen uit komt te zien. “Hoewel we als waterschap al vanaf 1308 bestaan en dus veel ervaring hebben met dijkversterkingen en dijkbeheer, is de tijd nu rijp om dat anders aan te pakken dan gebruikelijk”, vertelt bestuurder Hans de Jong. “We kiezen voor een duurzame en innovatieve aanpak, ook in de samenwerking met een marktpartij. Bij deze aanbesteding zoeken we geen kant en klare oplossing, maar een partner die met ons in een proces tot de beste oplossing gaat komen. Door vanaf het begin samen te werken, controleren we ook beter de risico’s die zo’n groot project met zich meebrengt.”

Uiterlijk begin 2019 hoopt het waterschap de marktpartij gevonden te hebben. Vervolgens werken zij samen met bedrijven, bewoners en overheden in 2019 en 2020 de dijkversterking verder in detail uit. Naar verwachting gaat de eerste schop eind 2020 de grond in om 7,5 kilometer stadsdijken te versterken.