Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Cursussen, activiteiten en lotgenotencontactvoor een dementievriendelijke stad Zwolle

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Zwolle dementievriendelijk. Dat is het doel van ZwolleDoet!, Wijz Welzijn en SamenZwolle. Na de zomer beginnen er meerdere cursussen en activiteiten voor Zwollenaren met dementie en/of hun naasten. Een nieuwe activiteit is het Jungheimercafé, speciaal voor jonge mensen met dementie.

(door Mirjam van Huet)

“Dementie veroorzaakt schade aan de hersenen. Informatie wordt niet goed meer verwerkt en simpele dagelijkse taken lukken niet goed meer. Ook kan iemand met dementie zich anders gaan gedragen”, legt Janneke Kramer van ZwolleDoet! uit. 

ZwolleDoet!, SamenZwolle en WijZ Welzijn beginnen na de zomervakantie met activiteiten die eraan bijdragen dat Zwolle een dementievriendelijke stad wordt. “In het voorjaar zijn we begonnen met ‘dementievriendelijk Zwolle’. Om die ambitie te realiseren, moeten mensen weten wat dementie is, hoe mensen met dementie kunnen reageren en hoe je daarop inspeelt. De cursussen en activiteiten die in augustus en september van start gaan in Zwolle, helpen mensen met dementie en hun omgeving om met de ziekte om te gaan”, zegt Janneke Kramer, die samen met Fenke Beeftink van WijZ Welzijn kartrekker is van Zwolle Dementievriendelijk.

Dementievriendelijk Zwolle

Ook is er de webpagina www.SamenZwolle.nl/Dementievriendelijk. De activiteiten die worden georganiseerd zijn daar te vinden en geïnteresseerden kunnen zich daar aanmelden. Op die pagina staan ook vrijwilligersklussen voor Zwollenaren die er willen zijn voor mensen met dementie. Zo zijn er oproepen voor ‘Geheugensteuntjes’ (oftewel maatjes voor mensen met dementie), voor gastheren en -vrouwen voor het Geheugencafé en voor vrijwilligers in de dagbesteding. De komende tijd verschijnen er op de webpagina www.SamenZwolle.nl/Dementievriendelijk ook interviews met mensen met dementie, jong en oud. Op deze manier is de webpagina het portaal voor iedereen die in Zwolle te maken heeft met dementie, er meer van wil weten en zich erin wil verdiepen.

Jong en dementie

Kramer tackelt graag het meest voorkomende vooroordeel dat heerst bij dementie. “Dementie roept bij veel mensen de associatie op met senioren. Toch zijn er ook mensen die al relatief jong door de ziekte worden getroffen. In Nederland hebben zo’n 290.000 65-plussers dementie, het aantal mensen jonger dan 65 ligt tussen de 17.000 en 19.000.”

Jungheimercafé

“Speciaal voor jonge mensen met dementie is er het Jungheimercafé, een nieuw initiatief in Zwolle. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen jonger dan 65 jaar met dementie en hun partners en/of mantelzorgers”, vertelt Kramer. Deze avond wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, ZwolleDoet! en Netwerk Dementie IJssel- en Vechtstromen. De eerste keer is dinsdagavond 6 september van 19.30 tot 21.00 uur in De Belgische Keizer.

Alzheimer Café Zwolle

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, naasten, hulpverleners en belangstellenden. “Iedere derde dinsdag van de maand praten bezoekers onder leiding van een gespreksleider over leven met dementie”, zegt Kramer. Dinsdag 20 september start het seizoen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Pol aan de Gelijkheid 1.

Lotgenotencontact voor naasten van mensen met dementie

“Leven met en zorgen voor iemand met dementie kan uitdagend zijn”, besluit Kramer haar verhaal. “Tijdens de bijeenkomsten voor lotgenotencontact gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek. Hoe blijf je voor jezelf zorgen? Het kan fijn zijn om steun, herkenning, een luisterend oor en tips te krijgen.” De eerstvolgende bijeenkomst is maandag 5 september van 14.30 tot 15.30 uur en wordt georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg. 

Het Geheugencafé

Vrijdag 23 september is er een kennismakingsochtend bij het toekomstige Geheugencafé. Zowel deelnemers als (potentiële) vrijwilligers zijn welkom om kennis te komen maken. Zodra er voldoende vrijwilligers zijn, gaat het Geheugencafé van start met ontmoetingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gezelligheid en ervaringen delen staan centraal. Kom langs op 23 september tussen 10.00 en 12.00 uur op WijZ-locatie De Terp aan de Radewijnstraat 1. Alle activiteiten zijn gratis.

Aanmelden: www.SamenZwolle.nl/Dementievriendelijk.

Afbeelding

Gerard Meijeringh

Afbeelding
Gunning renovatie Spooldersluis aan Van den Herik, BAM en SPIE Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen gisteren