Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Opvanglocatie Meeuwenlaan zet deuren open tijdens Open azc dag

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Komende zaterdag (23 september) staan de deuren van COA Regionale Opvang Locatie Zwolle, Meeuwenlaan 8 tussen 13.00 en 16.00 uur voor belangstellenden open.

Op de Open azc dag is er de mogelijkheid om van dichtbij te zien hoe het leven en werken er op een opvanglocatie aan toegaat en in gesprek te gaan met medewerkers en bewoners. Er worden op de deelnemende locaties rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten georganiseerd. Daarnaast vertellen medewerkers en bewoners over activiteiten en dagprogramma’s waar bewoners binnen en buiten het azc aan deelnemen.

Activiteiten op locatie
Bezoekers kunnen genieten van lekkere hapjes die door bewoners worden gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een NT2 les of een Arabische les. Verder wordt er voor kinderen ook een activiteit georganiseerd.

Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt, krijgt onderdak en begeleiding van het COA tot het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen of Nederland moeten verlaten. IND is verantwoordelijk voor de asielprocedure en de Dienst terugkeer en Vertrek voor het begeleiden van mensen die terugkeren. VluchtelingenWerk ondersteunt asielzoekers met voorlichting. Sinds 2015 organiseren deze vier partners de Open azc dag om zowel de vluchtelingen als de mensen die met hen werken een gezicht te geven.

ROL Zwolle
Op de ROL Zwolle worden vergunninghouders of evident kansrijke asielzoekers opgevangen die gekoppeld zijn aan een van de vijf samenwerkingsgemeenten: Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Op een regionale opvanglocatie wordt, in tegenstelling tot een regulier AZC, zo snel mogelijk begonnen met het inburgeringstraject. Nu start dat traject pas als statushouders een woning hebben. Vanuit de regionale opvanglocatie kan de statushouder al beginnen met een opleiding, werk of vrijwilligersactiviteiten in de toekomstige gemeente, terwijl ze in afwachting zijn van een woning. Eerder actief zijn in de samenleving, vergroot een succesvolle inburgering en kans op werk.

Gerard Meijeringh

Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18
Afbeelding
Typhoon bij Plato tijdens Recordstoreday Algemeen 22 apr, 08:16