Een impressie van het nieuwe Fraterhuis in het Handelhuys. Hier heeft de gemeente een streep doorgezet.
Een impressie van het nieuwe Fraterhuis in het Handelhuys. Hier heeft de gemeente een streep doorgezet. Architectenbureau De Zwarte Hond

Koerswijziging Fraterhuis: Gemeente zoekt nieuwe locatie Fraterhuis in Broerenkwartier

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeente start een verkenning naar een nieuwe plek voor filmtheater Fraterhuis in het Broerenkwartier. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Hiermee komt de gemeente terug op het besluit om het Fraterhuis onder te brengen in het Handelshuys. 

De gemeente werkt al een aantal jaren aan plannen voor het voormalige Hudson’s Bay pand in het Broerenkwartier. Ze wil meer levendigheid in het Broerenkwartier en de Zwolse binnenstad brengen door het winkelgebied om te vormen tot een mix van functies zoals wonen, retail, horeca en cultuur.  

De herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand is in deze omvorming een belangrijke bouwsteen. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad hiervoor geld vrij te maken, zodat het Fraterhuis in dit pand onderdak kan vinden en daarmee de langgekoesterde wens tot uitbreiding vorm kan geven. Sindsdien is de situatie in de cultuursector flink gewijzigd. 

Vrijwel alle culturele instellingen in Zwolle staan financieel onder druk. Ze zien zich geconfronteerd met flinke kostenstijgingen, waardoor ze moeite hebben hun begroting rond te krijgen met de huidige subsidiebedragen.

Daarom gaat het college van B en W de komende maanden onderzoeken hoe de gelden binnen de cultuurbegroting optimaal kunnen worden ingezet vanaf 2025. De subsidie aan het (nieuwe) Fraterhuis maakt deel uit van dit onderzoek. Nu al is duidelijk dat alle culturele ambities niet gaan passen binnen het gemeentelijke huishoudboekje vanaf 2025. 

Om zoveel mogelijk flexibilteit te houden bij de keuzes volgend jaar hebben B en W besloten terug te komen op het eerdere besluit om het Fraterhuis te huisvesten in het Handelshuys. Dit zou naar verwachting de komende jaren een te fors beslag leggen op de beschikbare gelden voor cultuur in Zwolle.  

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Natuurlijk is het heel jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Maar de situatie dwingt ons om nu aan de voorkant deze keuze te maken. Daarmee houden we meer ruimte bij de verdeling van de gelden volgend jaar.” Volgens de wethouder staat de wens om het Fraterhuis in het Broerenkwartier een nieuwe plek te bieden om uit te breiden recht overeind. “We zijn al meer dan tien jaar met het Fraterhuis in gesprek over een locatie waar het filmtheater kan uitbreiden. Daar gaan we mee door, maar we moeten nu wel de koers wijzigen en op zoek gaan naar een andere plek in het Broerenkwartier. Want we willen ook meer reuring en cultuur in het Broerenkwartier. De komende maanden onderzoeken we samen met het Fraterhuis of er een alternatieve plek in het Broerenkwartier is waar het Fraterhuis onderdak kan vinden tegen lagere kosten. Daarover zal in het voorjaar meer duidelijkheid komen.”    

De gemeente handhaaft wel het eerste recht van koop op het voormalige Hudson’s Bay pand om invloed te houden op de invulling en herontwikkeling van het pand. De ambities voor de invulling van het pand blijven hoog, gezien het belang van deze plek voor het Broerenkwartier.

Gerard Meijeringh