Regionaal Team moet voor betere doorstroming zorgen

Partnerbijdrages

ZWOLLE - De bereikbaarheid van de regio Zwolle is volgens de gemeente verbeterd door de samenwerking tussen Zwolle, Kampen, de provincie en Rijkswaterstaat.Ze trekt die conclusie uit de eerste ervaringen met het Regionale Minder Hinder Team. Wegbeheerders van Zwolle, Kampen, Overijssel en Rijkswaterstaat beoordelen binnen het Regionale Minder Hinder Team welke oplossingen er zijn voor (dreigende) verkeersknelpunten. Voor Zwolle neemt de zogenoemde bereikbaarheidsregisseur deel aan het team. Voor grote publieksevenementen als de SBS Kerstparade en thuiswedstrijden van PEC Zwolle stelt het team verkeersscenario's op. Zo'n scenario is een ?draaiboek' waarin voor te verwachten verkeersdruk praktische oplossingen staan. Maatregelen die op basis van de scenario's ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld elektronische verwijsborden.Ook de gezamenlijke aanpak van ongevallen en incidenten op de Zwolse ringwegen werpt volgens de wegbeheerders steeds meer vruchten af. ?Door afstemming, samenwerking en training en door snelle informatievoorziening kan op de Zwolse ring en op aanvoerwegen (waaronder de A28) het verkeer efficiënter en effectiever doorgeleid worden.?Dit ?incidentenmanagement' wordt verder doorgevoerd. Andere dossiers waar het Regionale Minder Hinder Team zich op richt zijn de werkzaamheden aan de westzijde van de Zwolse binnenstad (Katerdijk, Roelenweg, Pannekoekendijk) en het stimuleren van verkeersoplossingen voor evenementen en projecten op het bedrijventerrein Hessenpoort.