Zwolle maakt bezwaar tegen aanvliegroutes Lelystad Airport

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE ? De gemeente Zwolle maakt zich zorgen over de beoogde aanvliegroutes voor de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad. De plannen en verwachte milieueffecten bieden volgens haar onvoldoende zicht op en garanties dat overlast door landende vliegtuigen zo beperkt mogelijk blijft. De gemeente heeft daarom zienswijzen ingediend op de plannen.De kritiek op de ter inzage gelegde plannen wordt volgens Zwolle breed gedragen. ?Ook de (buur)gemeenten Kampen en Zwartewaterland zijn ontevreden over het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en over het Milieueeffectrapport.?Niet optimaalSamengevat vindt Zwolle dat de gekozen route - onder meer over nieuwbouwwijk Stadshagen - niet optimaal is en dat landende vliegtuigen de stad te laag passeren, met geluidshinder en milieuverontreiniging tot gevolg. De gemeente constateert bovendien dat die effecten onvoldoende onderzocht zijn én dat niet duidelijk is hoe negatieve gevolgen van de plannen ondervangen kunnen worden.VlieghoogteZwolle zet zich al langer in om de uitbreiding van Lelystad Airport verantwoord vorm te geven. Vorig jaar werd een zienswijze ingediend, waarin onder meer werd aangedrongen om een vlieghoogte van minimaal 1.800 meter bij Zwolle aan te houden. Toentertijd zette het ministerie van Infrastructuur en Milieu in op een vlieghoogte bij Zwolle van iets meer dan 1.200 tot zo'n anderhalve kilometer. Zwolle constateerde destijds dat er geen oog was voor de mogelijke overlast voor de 175.000 inwoners in de woonregio Zwolle Kampen.De gemeente constateert nu dat het ministerie boven de (nieuwbouw)locatie Stadshagen, net als boven de bebouwing in 's Heerenbroek en Wilsum, inzet op een vlieghoogte van iets meer dan 900 meter. De helft lager dan de beoogde 1.800 meter en ook fors lager dan de vorig jaar genoemd 1.200 meter. De routes liggen ook dicht bij de Zwolse wijken Berkum en Aa-landen. Zorgen zijn er bij de gemeente over het ontbreken van garanties dat de vliegroutes uiteindelijk niet nóg lager worden.MilieueffectenDe gemeente dringt er op aan dat de milieueffecten (beter) in beeld worden gebracht voor de Zwolse inwoners. Het gaat dan om de geluidseffecten van de (lage) vliegroutes en om de uitstoot van stikstof. In het effectrapport van het ministerie wordt voor de uitwaarden van de IJssel geconstateerd dat maximale hoeveelheden voor natuurgebieden op sommige locaties worden overschreden. Voor vergelijkbare, kwetsbare gebieden als de uiterwaarden van de Vecht en het Zwarte Water zijn de effecten echter niet beoordeeld.Het Milieueffectrapport, constateert Zwolle, geeft geen inzicht hoe de daadwerkelijke milieueffecten gecontroleerd, geëvalueerd en indien nodig aangepakt worden. In de zienswijze vraagt Zwolle naar de mogelijkheden van een alternatieve aanvliegroute naar het vliegveld waarbij woonkernen worden vermeden en er geen negatieve gevolgen zijn voor de vliegverkeerafwikkeling van Lelystad Airport. Zo'n route zou volgens haar wel kunnen voldoen aan de uitgangspunten zoals die eerder zijn afgesproken.

Afbeelding
Verschillende verkeersmaatregelen op zaterdag 2 maart vanwege Ster van Zwolle en betoging Algemeen 11 uur geleden
Floris Meijers
Minioren SWOL 1894 excelleren op NK Sport Ingezonden 12 uur geleden
Afbeelding
Gewaagd project in voormalig provinciehuis verdient de Pluim Algemeen 12 uur geleden